◄▬ Tabel D1 IXk Mr Carolus Conradus Josephus Maria 1872-1948 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tD VIc. Leonardus Antonius Sassen, 1787 - 1862 x Johanna de Kleyn
tD VIIh. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, 1811 - 1876 x Anna Francisca Hengst
tD1 VIIIj. Mr. Antonius Henricus Sassen, 1842 - 1912 x Anna Josephina Mathilda Conrads
tD1 IXk. Mr. Carolus Conradus Josephus Maria Sassen, 1872 - 1948 x Elisabeth Maria Margaretha van Heijst
tD1 Xq. Mr. Emmanuel Marie Joseph Anthony Sassen, 1911 - 1995 x Sophie Marie Louise Romme

Tabel D1
IXk. Mr. Carolus Conradus Josephus Maria Sassen, geb. ‘s-Hertogenbosch 3 april 1872, Rechter in de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, overl. aldaar 17 febr. 1948,
tr. Gemonde 25 sept. 1906 Elisabeth Maria Margaretha van Heijst, geb. Boxtel 1 juni 1884, overl. Boxtel 10 dec. 1974, dr van Josephus Laurentius Gosewinus van Heijst en Clemence Elise Sophie Julie Schultze.

Kind:
Mr. Emmanuel Marie Joseph Anthony tD1 Xq
bidprentje Mr. Carolus Conradus Josephus Maria Sassen

bidprentje Mr. Carolus Conradus Josephus Maria Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Carolus Conradus Josephus Maria Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Elisabeth Maria Margaretha van Heijst

bidprentje Elisabeth Maria Margaretha van Heijst

- - - - - O - - - - -

bidprentje Elisabeth Maria Margaretha van Heijst (ommezijde)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Mr. Emmanuel Marie Joseph Anthony Sassen - volgt tabel D1 Xq -, geb. 's-Hertogenbosch 8 sept, 1911, advocaat en procureur te ‘s-Hertogenbosch, lid van de Provinciale en de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, lid van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Minister van Overzeesche Gebiedsdelen, lid van de Centrale Raad van Beroep, lid van het Europees Parlement, lid van de Commissie der Europese Gemeenschappen, Buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Gemeenschappen, Proost der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau, grootkruis in de Orde van Leopold II van België, grootkruis in de Orde van Verdiensten van Luxemburg, grootkruis in de Orde van Verdiensten van de Bondsrepubliek Oostenrijk, groot-officier in de Orde van de H. Gregorius de Grote van de H. Stoel, groot-officier in de Orde van Verdiensten van Italië, groot-officier in de Orde van St. Olav van Noorwegen, Groszverdienstkreuz van de Bondsrepubliek Duitsland, commandeur in de Kroonorde van België, commandeur in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk, commandeur in de Orde van het H. Graf van Jeruzalem, begiftigd met de herinneringsmedaille troonsbestijging H.M. Koningin Juliana, de herinneringsmedaille huwelijk Prinses Beatrix en Prins Claus, het herinneringskruis in goud van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en het onderscheidingsteken Karel de Grote-prijs der Stad Aken, overl. ’s-Hertogenbosch 20 dec. 1995
tr. le Vught 6 juni 1939 Sophie Marie Louise Romme, geb. 's-Hertogenbosch 20 febr. 1913, overl. Nijmegen 27 jan. 1977, dr van Constantinus Ignatius Josephus Maria Romme en Sophia Maria Louisa Wreesman;
tr. 2e Vught 23 sept. 1978 Jeannette Marie Henriette Koenen, geb. Vught 20 febr. 1918, overl. Heeswijk-Dinther 15 april 1994, dr van Dr. Hendrikus Petrus Josephus Koenen en Anna Hermina Jeannetta Everard, wed. van Dr. Eugène Marie Louis Sassen (IXd tabel D3).

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel D1 IXk Mr Carolus Conradus Josephus Maria 1872-1948 ▬►
Powered by Website Baker