◄▬ Correctie ▬►

In vaders boek Genealogie Sassen dd. 15 mei 1979 staat vermeld inzake stamvader Joannes:

O. JOANNES SASSEN, geb. omstr. 1600, landbouwer, (in 1647 en 1657 vermeld als) Schepen der Vrijheerlickheyt Elsloo, overl. voor 11 decemter 1663, tr. IDA CREEFTEN, overl. na 3 october 1678 (zie ook blz. 14).

Op 22 juli 1643 koopt hij van de huisvrouw van de sergeant Andries Kerpen, Meijken Hendrix, "twederdeel morgens en twee percelen acker gelegen opt mergelacker" voor 28 stuivers per roede.
(...)

In zijn concept de 2e druk, waaraan hij tot op de dag van zijn overlijden heeft gewerkt, staat daarentegen vermeld in Tabel A # Begin genealogie (do 4 dec. 1997 12:14 u):

I. Joannes Sassen, geb. omstr. 1570, koopman, schepen der Vrijheerlickheyt Elsloo van
1645 tot zijn overlijden, begr. aldaar 3 oct. 1660,
tr. vóór 1629 (uit een akte d.d. 20 jan. 1629 blijkt dat hij toen gehuwd was met) Ida Creeften, dr van Claes, overl. na 14 juli 1684 (in een akte van die datum het laatst genoemd).

Hij werd in 1598 Armenmeester van het Armbestuur der Huysarmen en tevens ‘kisthouder’ (= kassier).
Op 22 juli 1643 koopt hij van de huisvrouw van de sergeant Andries Kerpen, Meijken Hendrix,
‘twederdeel morgens en twee percelen acker gelegen opt mergelacker’ voor 28 stuivers per roede.
(...)

Deze geboortedatum 1570 staat ook vermeld in de in het concept voorafgaande tabel A.

De geboortedatum moet echter een vergissing zijn, waarop door MyHeritage werd geattendeerd toen ik de stamlijst invoerde met als 3e kind Jacobus, geboren omstr. 1635. Van het 4e kind Barbara is geen geboortedatum bekend, maar wel van het 5e en laatste kind Margareta, namelijk ± 1640. Jacobus en Maragreta zouden dus door hun vader verwekt zijn toen hij 65 resp. 70 jaar oud was, niet ergwaarschijnlijk, zeker niet in die tijd!

In zijn onder "16e en 17e eeuw" onderaan vermelde stamreeks staat als geboortedatum van Jan nog steeds vermeld: ca. 1600.

Ik heb dus overal (325 x) in de Genealogie alsnog de geboortedatum ±1570 gewijzigd in ± 1600.

NB. Voor ict-geïnteresseerden:
die wijziging was zeer eenvoudig door te voeren als volgt:
- de MySql database downloaden uit phpMyAdmin
- openen in Notepad++
- 1570 overal wijzigen in 1600 (kwestie van 1 seconde)
- de gewijzigde database weer terugplaatsen in phpMyAdmin

Blijft de vraag waarom vader de geboortedatum heeft gewijzigd van 1600 in 1570.
Intrigrerend is de vermelding in het concept:
Hij werd in 1598 Armenmeester van het Armbestuur der Huysarmen en tevens ‘kisthouder’ (= kassier).
Zou er toch dan nog een voorvader, mogelijk ook Joannes geheten, door vader zijn gevonden ?
Ik heb het nog niet kunnen achterhalen.

4-9-2017  Jan Hendrik Sassen

Powered by Website Baker