◄▬ Handleiding ▬►

Links bovenaan en onderaan elke pagina staan twee pijlen afgebeeld. Klik op de linker pijl om naar de voorgaande pagina te gaan. Klik op de rechter pijl om naar de volgende pagina te gaan. Zo kan door de hele website heen en terug gebladerd worden.

Overal in de genealogie staan 'hyperlinks'/koppelingen die in blauw zijn weergegeven. Bovendien verschijnt een handje, wanneer de cursor op de koppeling wordt geplaatst. Klik (met muis of touchpad) op de koppeling om naar de betrokken pagina te gaan.

Het menu links bevat de koppelingen naar individuele pagina's, zoals
Voorblad, Voorwoord boek, Voorwoord website, Handleiding, Inhoud
en naar mappen met submenu's, zoals 
BIDPRENTJES, VARIA, 
GENEALOGIE

Iedere Pater Familias wordt aangeduid met een Tabel (tA, tB enz.) en Romeins cijfer (I, II, enz.) annex kleine letter (a, b, enz. indien van toepassing ingeval van meerdere zonen).
Klik in een tabel op een Pater Familas (grijsgemarkeerd) om naar diens pagina te gaan.
Op de pagina van iedere Pater Familias staat bovenaan diens stamboom met voor- en nazaten.
Tussen deze stamboom en de Pater familias staat zijn tabel in cursief vermeld - daarmee wordt een pop-up scherm opgeroepen met deze tabel.

Onder de Pater Familias staat een overzicht van zijn kinderen. Klik op de naam van het kind om naar diens vermelding op de pagina te gaan.
Die zonen, die zelf ook weer Pater Familias zijn, worden aangeduid met Romeins cijfer, kleine letter (indien van toepassing) en tabel (volgt … tabel ...). Klik op de betreffende zoon om naar diens pagina te gaan.
Wanneer deze aanduiding (bijv. tB VII) ook achter de naam van het kind staat in het overzicht van de kinderen, leidt de klik hierop direct naar de pagina van dit kind als Pater Familias.

In de Genealogie zijn de vele door mr F.K.R.C. Sassen verzamelde bidprentjes opgenomen ( Bidprentjes ). Zij zijn opnieuw gescand in kleur. Voor- en achterzijde worden getoond. (De aanvankelijk opgenomen gedraging dat de achterzijde wordt getoond, als de cursor op het prentje wordt geplaatst, bleek in 2010 niet iPad-proof).
Onder ieder prentje staat -----0-----. Dit is een hyperlink waarmee het prentje in een apart scherm vergroot kan worden weergegeven. Het venster moet in het schermmenu apart worden gesloten.
De 7 ringbanden en de Kwartierstaat staan onder BIDPRENTJES opgenomen met indexeringen en slideshows. Verlaat de sideshow met de pijl links boven.

Overlijdensannonces e.d. die in het klein staan afgebeeld, worden vergroot weergegeven in een apart popup-venster, indien met de cursor op de afbeelding wordt geklikt. Het venster moet in het schermmenu apart worden gesloten.

The Descendants of Joannes Sassen is gemaakt met Ancestry Quest en bevat organogrammen in Engelse tekst, waar door heen en terug gebladerd kan worden via de als hyperlinks weergegeven namen..

◄▬ Handleiding ▬►
Powered by Website Baker