◄▬ Bidprentjes ▬►
O.L. Vrouw van Elsloo

 

- - - - - O - - - - -

 

- - - - - O - - - - -

  OL Vrouw van Elsloo, bidprentje

- - - - - O - - - - -

De bidprentjes in deze Genealogie (vanaf 1802) zijn bijeengebracht door mr. F.K.R.C. Sassen.
Zij zijn door hem bewaard in 7 ringbanden: A t/m G, en 2 ringbanden: kwartierstaten A en B.

De eerste bladzijde van ringband A bevat de volgende afbeelding en tekst:

Qui nos praecesserunt cun signo fideiMet het bijeenbrengen van deze collectie bidprentjes heb ik een begin gemaakt nadat ik in 1936 uit de nalatenschap van Dr. E.L.A.D. Sassen een grote hoeveelheid familiepapieren verkreeg, waarbij zich een twintigtal zeer oude bidprentjes bevond.

Sedertdien ben ik er steeds op attent geweest van familieleden de in kerkboeken en doosjes geborgen bidprentjes te verkrijgen om deze aan mijn collectie toe te voegen.

In de jaren 1975/1979 schrijvende aan de "Genealogie Sassen" breidde ik mijn speurterrein uit, immers beogende zoveel mogelijk prentjes in dat boekwerk te doen afbeelden. Ik verkreeg aanvullingen van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Hage en van meerderen der grote particuliere verzamelaars in den lande, die ik daartoe benaderde.

Aldus is deze belangwekkende collectie ontstaan, waarvan ik nog steeds niet durf te stellen dat zij compleet is. Ook na 1979 immers verkreeg ik meermalen bidprentjes waarvan ik het bestaan tot dan toe niet kende.

Wél ontdekte ik in 1986 nog dat de Sassen-Cling's tot ons geslacht behoren : ik bezat al enkele prentjes met die naam en ging de mogelijke relatie onderzoeken. Het bleek een zeer oude tak van de familie te zijn, in de mannelijke lijn inmiddels uitgestorven. Het gelukte mij de bijbehorende prentjes vrijwel compleet bijeen te brengen en aan mijn collectie toe te voegen.

De prentjes -- waaraan meermalen die der schoonouders zijn toegevoegd -- zijn geborgen in de volgorde van de in het Nederlands Patriciaat, jaargang 1952, gepubliceerde doch verre van complete genealogie Sassen. De nummering van de door mij geschreven "Genealogie Sassen" is aanvullend en mede gebezigd.

Berg en Dal, april 1990.
F.K.R.C. Sassen

 

Vader had van alle bidprentjes de tekstzijden in zwart/wit gescand en zo in zijn boek Genealogie Sassen, eerste druk, 1979, opgenomen. De scan-apparatuur en software waren sindsdien sterk verbeterd, vandaar dat ik in 2008 de bidprentjes in de ringbanden A t/m G opnieuw heb gescand, in kleur en zowel voor- als achterzijde, die  in deze Genealogie zijn opgenomen. En zo ook in 2018 *), omdat een aantal bidprentjes in te kleine resolutie bleek te zijn gescand om webpagina groot te kunnen worden afgebeeld.

*) Aanleiding was de tentoonstelling van het Katholiek Documentatie Centrum '400 jaar devotieprentjes ' in het Erasmusgebouw Nijmegen:

De inhoud van de ringbanden met vindplaatsen in Genealogie Sassen is vemeld en in slideshow te zien op de webpagina's:

De overige kwartierstaten bevatten tevens de bidprentjes zelf:

BIDPRENTJES CHRONOLOGISCH toont alle bidprentjes in chronologische volgorde vanaf 1800 per decennium. 

Daaruit stamt ook een apart overzicht van Priesters en Religieuzen , met als oudste bidprentje dat van Dom. Servatius Kerckhoffs, pastoor van Elsloo van 1800 tot 1826.

bidprentje Mathias-Servais Kerckhoffs (1768-1838)

bidprentje Pedro Hendrik Antonij Bavo Sassen C.S.S.R. (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Pedro Hendrik Antonij Bavo Sassen C.S.S.R. (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit de Genealogie 'Sassen > Sassen Clingh' (mr. F.K.R.C.Sassen, mei 1991):

Onderzoekers moeten Dom. Servatius Kerckhoffs, die van 1800 tot 1826 Pastoor te Elsloo was, bijzonder dankbaar zijn : deze trof bij zijn aantreden de kerkregisters aan in een desolate en chaotische toestand, ongeordend en door het vele gabruik en de tand des tijds zwaar beschadigd. 
Het is zijn grote verdienste geweest uit hetgeen hij aantrof een zeer duidelijk geschreven, 333 bladzijden tellend overzicht te hebben samengesteld. Onvermijdelijk is geweest dat vele hiaten daarin optraden : van een aantal jaren trof hij geen gegevens aan. Naar aanleiding van het feit dat in het Registrum Mortuorum bijv. de jaren 1664 tot en met 1675 ontbraken schreef Pastoor Kerckhoffs op, dat Elsloo in die jaren werd geteisterd door een verschrikkelijke dysentherie-epidemie, die zóveel doden vergde dat het de toenmalige Pastoor Petrus Anthonius Ledieu onmogelijk moet zijn geweest daarvan een deugdelijke administratie te voeren.
Het valt ook op dat in die jaren het aantal huwelijken beperkt bleef tot 1 à 2 per jaar en zich pas herstelde in 1680, toen er weer 9 werden gesloten.

 

 

◄▬ Bidprentjes ▬►
Powered by Website Baker