◄▬ Bidprentjes - kwartierstaat B - Triebels ▬►

 

 

TRIEBELS, 
De tak van de Nijmeegse burger Willem Triebel
s (1751-1802), 
door Drs. A. V. Triebels

 

 

 

Kwartierstaat Triebels -> slideshow

 

kwB-T1a I-3 bidprentje Joannes Melchior Triebels  
kwB-T1b   bidprentje Mr. Adrianus Wilhelmus Joannes Mosmans  
kwB-T1c IIb-e2-m bidprentje Elisabeth Meijer  
kwB-T1d   bidprentje Johannes Meijer  
kwB-T2a IIb-5 bidprentje Bernardus Arnoldus Henricus Triebels  
kwB-T2b III-2 bidprentje Marie Angeline Triebels  
kwB-T2c III-5 bidprentje Louise Thérèse Roes-Triebels  
kwB-T2d IIb-3 (verm) bidprentje Aleida Clara Vaalman-van der Lisse  
kwB-Tm3a I-e bidprentje Maria Elisabeth Triebels-Hermsen  
kwB-Tm3b   bidprentje Maria Teresia Prenger-Vaalman  
kwB-Tm3c   bidprentje Henricus Florentius Prenger  
kwB-Tm3d   bidprentje Anna Elisabeth Prenger-Liesen  
kwB-Tm4a   bidprentje Johannes Petrus Prenger  
kwB-Tm4b   bidprentje Henricus Joannes Josephus Prenger, priester  
kwB-Tm4c   bidprentje Maria Anna Josephina Vaalman  
kwB-Tm4d   bidprentje Aloisius Joannes van der Lisse  
kwB-Tm4d   bidprentje Joanna Maria van der Lisse-van Schevichaven  
kwB-Tm5a   bidprentje Bertha Josephina Maria Zwanikken-Triebels  
kwB-Tm5b   bidprentje Prof Mr Dr Aloysius Bernardinus Constantinus Triebels  
kwB-Tm5c   bidprentje Elsje Triebels  

 

bidprentje Joannes Melchior Triebels (3-3-1869) priester

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Mr. Adrianus Wilhelmus Joannes Mosmans (23-4-1847)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Elisabeth Mosmans-Meijer (8-11-1861)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Johannes Meijer (22-4-1823)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Bernardus Arnoldus Henricus Triebels (4-8-1890)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Marie Angeline Triebels (27-1-1935)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Louise Thérèse Roes-Triebels (25-3-1940)
'Het Geslacht Roes' 2e dr. 2018, CADA Delft, XIu-e, p.283

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Aleida Clara Vaalman-van der Lisse (b 4-12-1895)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Maria Elisabeth Triebels-Hermsen (19-12-1855)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Maria Teresia Prenger-Vaalman (20-4-1871)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Henricus Florentius Prenger (31-3-1855)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Anna Elisabeth Prenger-Liesen (18-12-1833)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Johannes Petrus Prenger (30-10-1829)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

 

bidprentje Henricus Joannes Josephus Prenger (10-1-1889)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Maria Anna Josephina Vaalman (17-4-1941)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Aloisius Joannes van der Lisse (14-10-1837)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Joanna Maria van der Lisse-van Schevichaven (12-3-1848)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Bertha Josephina Maria Zwanikken-Triebels (30-5-1950)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Prof Mr Dr Aloysius Bernardinus Constantinus Triebels (28-2-1933)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Elsje Triebels (26-1-1937)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
◄▬ Bidprentjes - kwartierstaat B - Triebels ▬►
Powered by Website Baker