◄▬ Voorwoord mr. J.H. Sassen bij de website Genealogie Sassen ▬►

Voorwoord bij de website relase 1

Vader overleed op 12 december 1997 op 83 jarige leeftijd onverwacht aan een hartstilstand. Hij was bezig met de bewerking van de tweede druk van de Genealogie Sassen, in boekvorm in 1979 in eigen beheer uitgebracht, en verwachtte daarmee in het voorjaar van 1998 gereed te zijn.

Dit werk overnemen bleek echter niet eenvoudig. Vader werkte op een Apple Power Macintosh OS 7.1. Ik was zelf vertrouwd met Windows, niet met Apple en moest mij dus op onbekend terrein begeven. Vader had de eerste druk in het software-programma ClarisWorks 4 overgenomen met scans van bidprentjes, portretten e.d. en was bezig de afzonderlijke tabellen en takken uit te werken. Er bleek er een conversie-probleem te zijn. Het omzetten van deze bestanden van Apple naar Windows met behoud van bidprentjes en afbeeldingen, waaronder de tabellen, lukte niet. Mij ontbrak destijds de tijd om deze problemen de baas te worden en de 2e druk van de Genealogie Sassen af te ronden. 10 Jaar later bleek conversie via Apple’s iWork ’08 naar Windows Word (Office 2003) mogelijk met behoud van de afbeeldingen..

Heden ten dage is een uitgave in boekvorm, die dan ook nog up to date moet worden gehouden, veel te bewerkelijk geworden. Een website past meer in deze tijd en is ook beter toegankelijk. Vaders bestanden zijn naar html overgezet.
De tekst in de GENEALOGIE is in beginsel integraal overgenomen van het concept 2e druk van het boek.
De door vader gevolgde indeling is zoveel mogelijk gehandhaafd, zij het dat stamvader Joannes nummer I is geworden (en niet 0 zoals in het boek).
Iedere pater familias heeft nu een eigen pagina gekregen.
De generaties blijven genummerd met Romeinse cijfers: I, II, III, enz.
De gezinshoofden in één generatie worden onderscheiden door toevoeging van letters, bijv. VIa, VIb, VIc enz.
Kinderen worden genummerd met de cijfers 1, 2, 3, enz.
Aan de nummering is nog toegevoegd de afkorting van de betrokken tabel: tA, tB, tB1, tB2 enz.
In de inhoudsopgave is via de tabellen de opbouw van de Genealogie Sassen weergegeven.

Op enkele aanpassingen na dateren de gegevens alweer van 12 jaar geleden.
Het streven is om de Genealogie up to date te brengen.
Degene, diet mij daartoe de wijzigingen in zijn/haar familie/gezin wil doorgeven, zal ik zeer erkentelijk zijn.

Ook voor aanvullende bidprentjes, portretten, foto's e.d. houd ik mij aanbevolen.

Nijmegen, 24 december 2009

 

Voorwoord bij de website release 2

Release 1 was ontworpen met Adobe Dreamweaver CS3 resp. CS4. Een professioneel ontwerpbureau had mij in 2007 gewezen op Dreamweaver als de Rolls-Royce onder de programma's, waarmee websites konden worden gebouwd. Vandaar.
Daarna bleek mij pas van de ontwikkeling van zogenoemde open source CMS-applicaties zoals Joomla!, Drupal en WordPress. Dreamweaver was geen CMS (Content Management System).

Al die op PHP en MySQL gebaseerde applicaties heb ik in de afgelopen jaren verkend, maar zij bevielen niet. Een veelheid aan templates en utilities, (te veel) keuze te over, maar ik bleek gebonden aan de keuzes van de template-maker en het aanpassen van een template was niet eenvoudig, althans voor specifiek maatwerk als deze website.

Medio 2014 kwam ik op het spoor van de open source applicatie WebsiteBaker ( www.websitebaker.org ) via het boek van Andy Harris, 'HTML5 and CSS3 all-in-one for Dummies', p. 953 ev (2014, 3e ed.). Harris schrijft over WebsiteBaker: "This is one of my favorite CMSs for a number of reasons: it's easy to understand (...), it's easy to modify (...), it's easy to teach to clients (...), it's reasonably complete (...), it's free and open source." Harris heeft niets teveel gezegd.

Aan de website is een MySQL database gekoppeld, waarin de namenlijsten en de adressen zijn opgenomen, die nu vanuit de site zelf kunnen worden onderhouden en bijgewerkt.

Het omzetten van de site van Dreamweaver naar WebsiteBaker en het programmeren van de namenlijsten en adressen kostte de nodige tijd, die ik de de afgelopen jaren door tal van oorzaken te kort kwam. Vandaar dat het actualiseren van de gegevens van de niet naaste familieleden nog slechts zeer ten deleis gelukt. Daar kan nu wel aan worden begonnen, wat ik ook hoop te bereiken door het deels openbaar maken van de site.

Nijmegen, 8 april 2017

 

Voowoord bij de gedeeltelijke openbaarmaking

De pagina's van de patres familias zijn nu openbaar, met uitzondering van de om privacyredenen - de vermelding van (vermoedelijk) nog levende Sassen's - besloten gehouden pagina's. De tak van mijn oudvader mr. Jan Hendrik Sassen (1785-1830) is volledig toegankelijk. Met de (nazaten van) de patres familas, wier pagina's nog besloten zijn, pleeg ik graag overleg omtrent mogelijke ontsluiting alsnog.
De actualisering van de familiegegevens is helaas nog lang niet voltooid kunnen worden. Voor inloggen op het besloten gedeelte is registratie vereist. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vier eeuwen devotie- en gedachtenisprentjes' van het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en het Symposium op 12 april 2018 heb ik de mogelijkheid toegevoegd om alle in 2008 gescande bidbrentjes, communieprentjes enz. nu ook schermvullend te bekijken door onder de afbeelding te klikken op -----0-----.
Onder BIDPRENTJES is bovendien de volledige met betere scanapparatuur en sofware dan 10 jaar geleden opnieuw gescande verzameling van meer dan 500 bidprentjes, annonces e.d. van vader in 7 ringbanden opgenomen, met indexen en slideshows.
Inmiddels zijn alle bidprentjes, dus ook die van de nog besloten pagina's, openbaar via de chronologische weergave vanaf 1800 in perioden van 10 jaar.

Vader bleek aan de hand van bidprentjes ook een kwartierstaat te hebben opgesteld, uitgaande van zijn zonen en dochter, van wie ik als enige ben overgebleven. Naar de kwartierstaat zelf ben ik nog op zoek, maar de verzamelde bidprentjes zaten in de ringband Kwartierstaat A, die nu eveneens onder BIDPRENTJES is opgenomen met index en slideshow. De reconstructie in bewerking is te zien onder KWARTIERSTAAT mr. J.H. Sassen met hyperlinks naar de voorouders met bidprentjes, voor zover aanwezig.
Het dankzij het speurwerk van vader in de adelstand verheven geslacht De Lange (van mijn grootmoeder Sassen-de Lange ) is niet katholiek, dus daar ontbreken per definitie bidprentjes. 

Op basis van een met Ancestry Quest vervaardigd GEDCOM bestand zijn Engelstalige organogrammen gemaakt, ook per tabel: Descendants of Joannes Sassen .

Bij MyHeritage is op basis van het zelfde GEDCOM bestand een totaal-organogram te zien, dat inmiddels al heeft geleid tot diverse nuttige 'matches' e.d.": http://genealogiesassen.myheritage.com . Ik ben de mogelijkheden ervan nog aan het verkennen (het welkomswoord is standaard van MyHeritage).

De site is nog lang niet klaar!

Nijmegen, 11 april / 14 september 2018

Jan Hendrik Sassen (generatie XI; tabel C2 Xp 1)

Mr. J.H. Sassen
Beekmansdalseweg 1
6522 KC Nijmegen
Tel.: +31 (24) 3226915
e-mail: sassenjh@ziggo.nl

 

----- terug naar boven -----

◄▬ Voorwoord mr. J.H. Sassen bij de website Genealogie Sassen ▬►
Powered by Website Baker