◄▬ Tabel C2 Xp Mr Ferdinand Karel Rudolf Clemens 1914-1997 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tC1 VIIf. Mr. Willem Carel Clemens Sassen, 1817 - 1877 x Eugenie Leonie Augustine Sassen
tC1 VIIIg. Ir. Ferdinand George Henri Auguste Sassen, 1846 - 1902 x Carolina Theodora Constantia Stams
tC2 IXj. Lodewijk Albert Sassen, 1879 - 1954 x Theodora Johanna Alla de Lange

Foto Mr Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen Tabel C2
Xp. Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen, geb. Gendringen 24 juli 1914, advocaat en procureur, Kantonrechter-plaatsvervanger te Nijmegen en te Tiel, lid van het Ambtenarengerecht te Arnhem, voorzitter van het R.K. Parochiaal Armbestuur te Nijmegen (1955-1968), regent van de Stichtingen ‘Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen’, oprichter en voorzitter van de bejaardencentra Huize ‘De Honing-hoeve’ en Huize ‘De Orangerie’ en het verpleeghuis voor geestelijk hulpbehoevende oudere mensen Huize ‘St. Joachim en Anna’, allen te Nijmegen, officier in de Orde van Oranje-Nassau, ridder in de Orde van de H. Gregorlus de Grote van de H. Stoel, overl. Berg en Dal, gem. Ubbergen, 12 dec.1997,
tr. 1e Zutphen 10 april 1943 Louise Deurvorst, geb. Zutphen 30 januari 1919, overl. Nijmegen 19 dec. 1986, dr. van Franciscus Josephus Michael Deurvorst en Angeline Wilhelmine Roes.
tr. 2e (kerk.) Brugge (België) 1 maart 1989 Marthe Marie Sophie Pauline de Lestrieux Hendrichs, geb. Amsterdam 2 febr. 1924, dr van Mr. Theodorus Franciscus Maria en Maria Wilhelmina Josepha Huijsser en weduwe van Lambertus Laurentius Benedictus Maria Nieuwenhuijs, geb. Haarlem 6 dec.1919, hoofd Inkoop C & A Brenninkmeijer Amsterdam, overl. Groesbeek 21 juli 1987, zn van Lambertus Christianus Josephus de Lestrieux Hendrichs en Elizabeth Camilla Anna de Munnick, overl. Berg en Dal, 1 aug. 2018.

Literatuur:
‘1952 Boek van het jaar’, (blz. 309), Winkler Prins, A'dam-Brussel;
‘Een eeuw R.K. Parochiaal Armbestuur te Nijmegen’, Dr. J.M.G.M. Brinkhofff, Nijmegen, 1957.

Publicaties:
Genealogie Sassen’, 1979;
‘Genealogie geslacht de Ridder’, 1986;
Genealogie Sassen - Sassen Clingh’, 1991;
Genealogie van het uit Neuenhaus stammend geslacht Nieuwenhuij/uy/uis’, 1993;
‘Genealogie van het uit Jisp stammend adellijk geslacht de Lange’, 1995
'Genealogie Stams, met deel-genealogiën: Bressers, Van Liebergen, Noordanus, Sassen, Smits, Van Son, Verheijen', 1996

Kinderen:
1. Mr. Jan Hendrik 2. Ferdinand Frans Lodewijk 3. Mr. Rudolph Karel Clemens 4. Angeline Marie
Communieprentje Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
Kerkelijk huwelijk, Zutphen, 23 september 1943

Van links naar rechts:
Lodewijk Albert Sassen ( tC2 IXj), Angeline Wilhelmine Deurvorst-Roes, Anna Maria Deurvorst, Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen, Louise Sassen-Deurvorst, Sophie (Smulders-)Nijdam, Theodora Johanna Alla Sassen-de Lange, Franciscus Josephus Michael Marie Deurvorst, Maria Theresia Deurvorst

bidprentje Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen

bidprentje Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen (foto)

- - - - - O - - - - -
bidprentjes Louise Deurvorst

bidprentje Louise Deurvorst (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Louise Deurvorst (foto)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
gedachtenisprentje Marthe Marie Sophie Pauline Nieuwenhuys - de Lestrieux Hendrichs

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk :

1. Mr. Jan Hendrik Sassen, geb. Nijmegen 16 sept. 1944, advocaat 1970-2010 (per 1985 advocaat-belastingkundige).

Publicaties:
Fiscaal:
´Het ´fiscaal´kort geding (bestaat), FED nr. 2064, 2 jan. 1986, blz. 2129/2136
´Something is rotten in the State of Tax! I, MBB nr. 5, mei 1991, blz. 140-145
´Something is rotten in the State of Tax! II, MBB nr. 6, juni 1991, blz. 171-178
´Het Sint Oedenrode-arrest, ´NJB nr. 30, 3 sept. 1992, blz. 957-962
Familierechtelijk:
'Het Trema-alimentatiemodel: normering en/of afweging ?', Trema afl.9, nov.1985
'Alimentatierekenen - waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan ?', Trema afl.6, juni 1986
'Trema-normen: voorwaarts, terug naar de wettelijke norm !', Advocatenblad 16 september 1988
'Alimentatie-rekenen: vuistregels en automatisering', lezing gehouden d.d. 31 oktober 1988 op het deelcongres 'Vuistregels in de praktijk der rechtsvinding' van het congres 'Vuistregels bij besluitvorming' ter gelegenheid van het XVe lustrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universitaire Pers Rotterdam
'Oort maakt het alimentatierekenen niet eenvoudiger', Trema 1990 blz. 108 e.v.
'Dertien jaar alimentatierekenen volgens de bruto methode', Advocatenblad 26 mei 1995
'Alimentatieberekening en pensioenverevening, een reactie', Advocatenblad 21 juli 1995 blz.594 ev
'De uitkomst telt, niet de methode', Advocatenblad 16 januari 1996 blz.85
Familierecht en fiscaal:
ALIM, een computer-alimentatieprogramma voor hogere inkomens (1985-2009)

De latere Hippisch Heer van de Nijmeegsche Studenten Rij Vereeniging De Slordige Telganger op 12 september 1946

Jan Hendrik Sassen (2 jr)

2. Ferdinand Frans Lodewijk Sassen, geb. Nijmegen 27 mei 1946, stud. Abt. Architektur Eidg.Techn.Hochschule te Zürich (Zw.), overl. Vught 11 febr. 1977.

communieprentje

communieprentje Ferdinand Frans Lodewijk Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

communieprentje Ferdinand Frans Lodewijk Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Ferdinand Frans Lodewijk Sassen

bidprentje Ferdinand Frans Lodewijk Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Ferdinand Frans Lodewijk Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

 

3. Mr. Rudolph Karel Clemens Sassen, geb. Nijmegen 12 sept. 1948, Legal Counsel, Senior Vice President Group Legal, ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam, overleden Vreeland, 4 augustus 2014
tr. 1e Beek, gem. Ubbergen 12 jan. 1973 (echtsch. Arr.Rb. Utrecht 18 oct. 1978) Mr. Mechteld Elisabeth Schuller, geb. Beek, gem. Ubbergen, dr van Ir. Gerrit Pieter Schuller en Ir. Adriana Martha Sirks;
tr. 2e München, Bondsrepubliek Duitsland, 25 juni 2010 Sabine Maria Elisabeth Niekrens, geb. Waldkirchen, Beieren, Duitsland, 25 oct. 1951, dr van Eberhard Karl Friedrich Siegmar Niekrens en Sabine Lina Hermine Strasen.

overlijdensannonce


De uitvaart van Rudolph op ma 8 augustus 2014

dankbetuiging van Sabine

portretfoto Mr. Rudolph Karel Clemens Sassen

 

foto Angeline Marie Sassen 4. Angeline Marie Sassen, geb. Nijmegen 26 jan. 1954, overl. Almen, 12 mei 2011
tr. Nijmegen 15 april 1978 Jhr. Ir. Lucas Jacob Boreel, geb. Kampen 20 juli 1945, scheepsbouwkundig ingenieur, oud-wetenschappelijk medewerker aan het Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, directeur IJssel Technologie B.V. te Zwolle, zn van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotte Crommelin en gesch. echtg. van Henriëtte van Teunenbroek.

overlijdensannonce

Afscheidswoorden van Rudolph op 17 mei 2011

mei 1980
vier generaties:
Angeline Wilhelmine Deurvorst-Roes 1887-1981
Louise Sassen-Deurvorst 1919-1986
Angeline Marie Boreel-Sassen 1954-2011
Sophie Mechteld Boreel 15-4-1980
mei 1980 - vier generaties

 

Het ouderlijk huis, Beekmansdalseweg 1 te Nijmegen (foto's 1950 en 1952)

Op de foto links staat op de voorgrond Ferdinand (1946-1977)

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel C2 Xp Mr Ferdinand Karel Rudolf Clemens 1914-1997 ▬►
Powered by Website Baker