◄▬ Tabel A IVa Jacobus 1707-1773 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x 1. Anna Maria van Aelst  2. Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tE Vb. Jacobus Sassen, 1754 - 1808 x Anna Maria Ruwel

Tabel A
IVa. Jacobus Sassen
, geb. Elsloo 4 januari 1707, ged. Elsloo 5 januari 1707, is in 1731 als dragonder in het leger van de luit.generaal Baron van Duportal in het regiment van de overste Heylman naar ‘s-Hertogenbosch gekomen en heeft zich daar blijvend gevestigd; geassocieerde in de wagenposterij van 's-Hertogenbosch op Maastricht, (22 sept. 1763) poirter van 's-Hertogenbosch, exploiteerde het logement en uitspanning der postwagens ‘Oud-Keizershof’ aan de Postelstraat, dreef een omvangrijke graanhandel en exploiteerde graanmolens; begr. ‘s-Hertogenbosch 11 dec. 1773,
tr. 1e 's-Hertogenbosch 10 sept. 1733 Anna Maria van Aelst, ged. Boxtel 20 jan. 1705, begr. ‘s-Hertogenbosch 5 maart 1745, dr van Josephus van Aelst en Willemina van Stratum;
tr. 2e 's-Hertogenbosch 7 nov. 1745 Maria Joanna Hermans, ged. Boxmeer 18 nov. 1717, begr. 's-Hertogenbosch 21 oct. 1797, dr van Theodorus Hermans en Joanna Jansen.
Portret Jacobus Sassen anno 1763
Kinderen:
1. Joannes 2. Maria Elisabeth 3. Joannes -
4. Joanna Josepha 5. Theodora Joanna 6. Jacobus 7. Hubertus tA Va
8. Jacobus tE Vb 9. Maria Anna 10. Wilhelmina 11. Petrus

Hij kocht op 2 mei 1739 het aan de Postelstraat te 's-Hertogenbosch gelegen voormalig refugiehuis van de Paters Capucijnen ‘Het Keizershof’, toen omschreven als ‘een schoone groote huysinge met sijne saletten, kamers, keuken, vijf kelders, stallinge, ende een groote plaats, mitsgaders een magnificque tuijn in sijn muuren, beplant met verscheyde vrugtbomen en een tuynhuys met een vrye toegang tot de Diesse’ en vergrootte dit huis door de aankoop op 23 juni 1750 van mr. Gerard Smits, advocaat te 's-Hertogenbosch, van een belendend huis met erf. Hij maakte van deze beide huizen een logement, dat hij onder de naam ‘Oud-Keizershof’ exploiteerde.
Zijn na te noemen zonen Hubertus en Jacobus verkochten de tot één gemaakte huizen in 1798.
Eerder is vermeld dat hij, wellicht als eerste, in 1763 het familiewapen -- een springende bok op een veld van keel -- voerde.

Literatuur :
‘De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch’, Jhr.Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, 's-Hertogenbosch, 1975;
‘Brabant van Generaliteitsland tot Gewest’, Dr. A.R.M. Mommers,
Utrecht-Nijmegen, 1953.

tA IVa Jacobus - Protocollenboek

Uit het eerste huwelijk :

1. Joannes Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 16 nov.1733, overl. vóór sept. 1737.

2. Maria Elisabeth Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 3 nov. 1735.

3. Joannes Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 8 sept. 1737,
tr. Anna Mechtildis Rossel, beiden na 1775 overleden.

De sub 2 en 3 genoemden verkochten in 1775 als erfgenamen hunner moeder met enige mede-gerechtigden aan Antonij Hendrik Voet, factoor te 's-Hertogenbosch, het aan de Karrestraat aldaar staande huis ‘De Eenhoorn’.

Uit het tweede huwelijk :

4. Joanna Josepha Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 20 nov. 1746.

5. Theodora Joanna Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 22 dec. 1748, overl. Schijndel 25 juni 1815,
tr. Jacobus van Beugen, ged. ‘s-Hertogenbosch 14 april 1738, overl. Schijndel 25 dec. 1812, zn van Adrianus van Beugen en Antonia van der Linden.

bidprentje van Jacobus van Beugen en Theodora Joanna Sassen

bidprentje van Jacobus van Beugen en Theodora Joanna Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje van Jacobus van Beugen en Theodora Joanna Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

6. Jacobus Sassen, ged. ‘s-Hertogenbosch 18 sept. 1750, overl. vóór febr. 1754.

7. Hubertus Sassen - volgt tabel A Va -, ged. 's-Hertogenbosch 8 aug. 1752, ged. 's-Hertogenbosch 8 aug. 1752, mr. zilversmid, (1796-1828) ontvanger-generaal der Beurzen en andere beneficiën over de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch, (1807) keurmeester der gouden en zilveren voorwerpen, (21 dec. 1786) een der oprichters en lid van de Vaderlandsche Sociëteit, (1793) le rot onderofficier der Schutterij Jonge Schuts of Nieuwe Voetboog, (1796) capitein 2e compagnie Bataillon Infanterie der gewapende Burgerwacht, (1807 en 1809) regerend blokmeester voor de Hinthamerstraat en (1810) brandmeester bij de spuit aan de Geerlingse brug, overl. ‘s-Hertogenbosch 29 sept. 1828,
tr. 's-Hertogenbosch 14 oct. 1781 Antonia Maria Ruwel, ged. 's-Hertogenbosch 29 nov. 1758, overl. aldaar 2 juli 1810, dr. van Leonardus Ruwel en Henrica Dijkmans.

8. Jacobus Sassen - volgt tabel E Vb -, ged. 's-Hertogenbosch 20 febr. 1754, posthouder der Hollandsche Wagen-posterijen te Maastricht, later te 's-Hertogenbosch, handelaar in tabak, overl. aldaar 30 sept. 1808,
tr. 's-Hertogenbosch 1 mei 1783 Anna Maria Ruwel, geb. 's-Hertogenbosch 26 febr. 1756, overl. aldaar 3 jan. 1833, dr van Leonardus Ruwel en Henrica Dijkmans.

9. Maria Anna Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 27 sept. 1755, begr. aldaar 12 april 1793,
tr. ‘s-Hertogenbosch 6 mei 1792 Antonius de Leeuw, ged. aldaar 3 febr. 1758, zn van Joannes Cornelius de Leeuw en Agneta van Rossem (zie doopregister Kerken).

10. Wilhelmina Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 3 juli 1758, begr. aldaar 3 jan. 1801,
tr. 's-Hertogenbosch 26 jan. 1800 Johannes Baptista Mahie, ged. aldaar 5 oct. 1765, overl.  ‘s-Hertogenbosch 12 april 1836, zn van Johan Francis Mahie en Maria Hofmans, wedr van Christina Spierings (ged. ‘s-Hertogenbosch 28 febr. 1767, begr. aldaar 29 oct. 1758, dr van Johannes Spierings en Catharina van Lith) en hertr. ‘s-Hertogenbosch 12 juli 1801 met Catharina Kivits (ged. ‘s-Bosch 8 april 1762, overl. aldaar 3 aug. 1846, dr van Justinus Kivits en Joanna Maria van Valkenburg en weduwe van Adrianus Norbertus Everts).

bidprentje van Johannes Baptista Mahie

bidprentje van Johannus Baptist Mahie (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje van Johannus Baptist Mahie (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

11. Petrus Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 6 mei 1760

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel A IV Jacobus 1707-1773 ▬►
Powered by Website Baker