◄▬ Tabel E Vb Jacobus 1754-1808 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tE Vb. Jacobus Sassen, 1754 - 1808 x Anna Maria Ruwel
tE VId. Mr. Leonardus Jacobus Sassen, 1790 - 1858 x Anna Maria van Santen

Tabel E 
Vb. Jacobus Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 20 febr. 1754, posthouder der Hollandsche Wagen-posterijen te Maastricht, later te 's-Hertogenbosch, handelaar in tabak, overl. aldaar 30 sept. 1808,
tr. 's-Hertogenbosch 1 mei 1783 Anna Maria Ruwel, geb. 's-Hertogenbosch 26 febr. 1756, overl. aldaar 3 jan. 1833, dr van Leonardus Ruwel en Henrica Dijkmans.

Kinderen:
1. Marie Anna 2. Anna Mechtildis Jacoba 3. Mr. Leonardus Jacobus tE VId
4. Henrica Maria 5. Maria Antonia 6. Joannes Wilhelmus
overlijdensannonce Jacobus Sassen

overlijdensannonce Jacobus Sassen

- - - - - O - - - - -
bidprentje Jacobus Sassen

bidprentje Jacobus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Jacubus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Anna Maria Ruwel

bidprentje Anna Maria Ruwel (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Maria Ruwel (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Marie Anna Sassen, geb. Maastricht 11 april 1784, overl. 's-Hertogenbosch 15 aug. 1863.

bidprentje Maria Anna Sassen

bidprentje Maria Anna Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Anna Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
akte van overlijden Maria Anna Sassen

akte van overlijden Maria Anna Ruwel

- - - - - O - - - - -

2. Anna Mechtildis Jacoba Sassen, ged. Maastricht 7 nov. 1786, overl. 's-Hertogenbosch 24 april 1832,
tr. 's-Hertogenbosch 7 nov. 1816 Nicolaas Joannes van Santen, ged. aldaar 9 jan. 1785, koopman, overl. aldaar 15 nov. 1876, zn. van Godefridus Joannes van Santen en Wilhelmina van Venroy.

bidprentje Anna Mechtildis Jacoba Sassen

bidprentje Anna Mechtildis Jacoba Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Mechtildis Jacoba Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

3. Mr. Leonardus Jacobus Sassen - volgt tabel E VId -, geb. 's-Hertogenbosch 15 april 1790, procureur te 's-Hertogenbosch, 1841-1858 directeur van de N.V. ‘s-Hertogenbossche Brandwaarborg Maatschappij van 1841, overl. ‘s-Hertogenbosch 9 mei 1858,
tr. 's-Hertogenbosch 7 juni 1819 Anna Maria van Santen, geb. 's-Hertogenbosch 15 juni 1783, overl. aldaar 19 jan. 1869, dr van Godefridus Joannes van Santen en Wilhelmina van Venroy.

4. Henrica Maria Sassen, ged. ‘s-Hertogenbosch 23 april 1791,
tr. aldaar 16 aug. 1810 Johannes Nicolaas Langenhuijsen, ged. ‘s-Hertogenbosch 15 sept. 1789, boekdrukker, zn van Joannes Langenhuijsen en Maria Driessens.

5. Maria Antonia Sassen, ged. ‘s-Hertogenbosch 2 febr. 1793, overl. aldaar 13 maart 1822,
tr. 's-Hertogenbosch 30 oct. 1820 Matthias Josephus Habraken, geb. 's-Hertogenbosch 31 oct. 1794, wijnkoper, later directeur der Stedelijke Belastingen te ‘s-Hertogenbosch, overl. aldaar 3 oct. 1851, zn van Henricus Habraken en Anna Maria Valkenburg en hertr. Leiden 5 juni 1823 Maria Adriana van der Monde, ged. Leiden 16 oct. 1792, dr van Dr Wilhelmus van der Monde en Bertina Johanna van Linden.

Voorzien zijnde van alle de H.H.Sacramenten der R.C.Kerk, overleed op heden, aan de gevolgen eener uitterende ziekte, mijne zeer geliefde echtgenoote Maria Antonia Sassen, in den jeugdigen ouderdom van pas 29 jaren, zijnde nauwelijks de zeventiende maand onzer gelukkige Echtverbintenis. Met mijn Kindje, van omtrent zeven maanden, blijve ik in haar eene dierbare Gade en Moeder, betreuren.
H.J.Habraken
Wijnkoper.
Advertentie Prov.Dagblad, 15 maart 1822.

Tot vermeerdering mijner smart, behaagde het den alvoorziende God, ook dit kindje,
op ‘t onverwachts aan een Stuipziekte van mij weg te halen; waardoor mij alzoo
‘t waardste aandenken van eene brave Echtgenoote is ontnomen.
H.J.Habraken
Wijnkoper.
Advertentie Prov.Dagblad, 19 maart 1822.

bidprentje Maria Antonia Sassen

bidprentje Maria Antonis Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Antonis Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Mathias Josephus Habraken

bidprentje Mathias Josephus Habraken (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mathias Josephus Habraken (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

6. Joannes Wilhelmus Sassen, ged. 's-Hertogenbosch 14 april 1796, directeur der loodpletterij van de firma Rouppe van der Voort, overl. 's-Hertogenbosch 7 mei 1881.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel E Vb Jacobus 1754-1808 ▬►
Powered by Website Baker