◄▬ Tabel E VId Mr Leonardus Jacobus 1790-1858 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tE Vb. Jacobus Sassen, 1754 - 1808 x Anna Maria Ruwel
tE VId. Mr. Leonardus Jacobus Sassen, 1790 - 1858 x Anna Maria van Santen
tE VIIj. Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus Sassen x Elizabeth Wilhelmina Aengenent

Tabel E
VId. Mr. Leonardus Jacobus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 15 april 1790, procureur te 's-Hertogenbosch, 1841-1858 directeur van de N.V. ‘s-Hertogenbossche Brandwaarborg Maatschappij van 1841, overl. ‘s-Hertogenbosch 9 mei 1858,
tr. 's-Hertogenbosch 7 juni 1819 Anna Maria van Santen, geb. 's-Hertogenbosch 15 juni 1783, overl. aldaar 19 jan. 1869, dr van Godefridus Joannes van Santen en Wilhelmina van Venroy.

Kinderen:
1. Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus tE VIIj 2. Mr. Johannes Wilhelmus Leonardus
bidprentje mr. Leonardus Jacobus Sassen

bidprentje mr. Leonardus Jacobus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje mr. Leonardus Jacobus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Anna Maria van Santen

bidprentje Anna Maria van Santen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Maria van Santen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus Sassen - volgt tabel E VIIj -, geb. 's-Hertogenbosch 18 febr. 1823, procureur bij het Gerechtshof te ‘s-Bosch, lid van de raad en vervolgens (31 dec. 1857) secretaris van de Gemeente 's Hertogenbosch, publicist, begiftigd met de bronzen medaille ingesteld bij K.B. d.d. 24 maart 1861 voor ijver, moed, beleid en zelfopoffering bij de watersnood en met de bronzen baret ingesteld bij K.B. d.d. 5 april 1876 ter erkenning van uitstekende daden bij de watersnood, overl. ‘s-Hertogenbosch 30 mei 1895,
tr. Rotterdam 4 aug. 1847 Elizabeth Wilhelmina Aengenent, geb. Rotterdam 30 juni 1825, overl. ‘s-Hertogenbosch 15 mei 1878, dr van Johannes Jacobus Aengenent en Elizabeth Johanna Mensing.

2. Mr. Johannes Wilhelmus Leonardus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 20 sept.1824, advocaat en procureur aldaar, 1858-1873 directeur van de N.V. ‘s-Hertogenbossche Brandwaarborg Maatschappij van 1841 overl. Rosmalen 17 oct. 1886,
tr. ‘s-Hertogenbosch 5 juli 1852 Marie Cécile Josephine Gislène Dubois, geb. Gent (België) 8 febr. 1819, overl. Vught 10 jan. 1902, dr van Louis Henri Dubois en Marie Louise Rosé Gislène Walwein en douairière van Eduardus Josephus Baron van Rijckevorsel van Kessel.

Geschrift:
‘De damni resarcitione praesertim coram poenali judice petita’, diss. Leiden 1845.

bidprentje mr. Johannes Wilhelmus Leonardus Sassen

bidprentje mr. Johannes Wilhelmus Leonardus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje mr. Johannes Wilhelmus Leonardus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Marie Cécile Josephine Gislène Dubois

bidprentje Marie Cécile Josephine Gislène Dubois (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Marie Cécile Josephine Gislène Dubois (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel E VId Mr Leonardus Jacobus 1790-1858 ▬►
Powered by Website Baker