◄▬ Tabel E VIIj Mr Jacobus Nicolaas Godefridus 1823-1895 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tE Vb. Jacobus Sassen, 1754 - 1808 x Anna Maria Ruwel
tE VId. Mr. Leonardus Jacobus Sassen, 1790 - 1858 x Anna Maria van Santen
tE VIIj. Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus Sassen, 1823 - 1895 x Elizabeth Wilhelmina Aengenent
tE VIIIq. Leonardus Josephus Wilhelmus Sassen, 1852 – 1909 x Jacoba Johanna Maria Josephina Heijmans

Tabel E
VIIj. Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 18 febr. 1823, procureur bij het Gerechtshof te ‘s-Bosch, lid van de raad en vervolgens (31 dec. 1857) secretaris van de Gemeente 's Hertogenbosch, publicist, begiftigd met de bronzen medaille ingesteld bij K.B. d.d. 24 maart 1861 voor ijver, moed, beleid en zelfopoffering bij de watersnood en met de bronzen baret ingesteld bij K.B. d.d. 5 april 1876 ter erkenning van uitstekende daden bij de watersnood, overl. ‘s-Hertogenbosch 30 mei 1895,
tr. Rotterdam 4 aug. 1847 Elizabeth Wilhelmina Aengenent, geb. Rotterdam 30 juni 1825, overl. ‘s-Hertogenbosch 15 mei 1878, dr van Johannes Jacobus Aegenent en Elizabeth Johanna Mensing.

Kinderen:
1. Maria Anna Elisabeth 2. Johanna Leonarda Jacoba 3. Leonardus Josephus Wilhelmus tE VIIIq
4. Cecilia Johanna Wilhelmina 5. Albertus Maria Leonardus 6. Anna Josephina Johanna Maria

Geschriften:
‘De societate commanditaria’, diss. Leiden 1844;
‘Charters en Privilegiebrieven berustende in het Archief der Gemeente 's-Hertogenbosch’, 's-Bosch 1862;
‘Inventaris der archieven van de stad 's-Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende’, 's-Bosch 1863-1876, 4 dln.

bidprentje Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus Sassen

bidprentje Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Jacobus Nicolaas Godefridus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Elizabeth Wilhelmina Aengenent

bidprentje Elizabeth Wilhelmina Aengenent (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Elizabeth Wilhelmina Aengenent (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bronzen medaille watersnood 1861 - bronzen baret watersnood 1876
bronzen medaille watersnood 1861 watersnood bronzen baret watersnood 1876

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Elisabeth Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 13 oct. 1848, religieuse van de Congregatie der Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd het Gezelschap van Jezus, Maria en Joseph, onder de naam Maria Euphrasia, overl. Nederasselt 4 oct. 1919.

bidprentje Maria Anna Elisabeth Sassen

bidprentje Maria Anna Elisabeth Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Anna Elisabeth Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

2. Johanna Leonarda Jacoba Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 27 juli 1850, overl. ‘s-Gravenhage 9 maart 1905,
tr. ‘s-Hertogenbosch 6 juli 1871 Andreas Martinus Aengenent, geb. Rotterdam 4 sept. 1833, makelaar te Rotterdam, overl. aldaar 24 dec. 1914, zn van Wilhelmus Aengenent en Elisabeth Antonia Johanna Mensing.

bidprentje Johanna Leonarda Jacoba Sassen (op zijde gedrukt)

bidprentje Johanna Leonarda Jacoba Sassen (op zijde gedrukt)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Johanna Leonarda Jacoba Sassen

bidprentje Johanna Leonarda Jacoba Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Johanna Leonarda Jacoba Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Andreas Martinus Aengenent

bidprentje Andreas Martinus Aengenent (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Andreas Martinus Aengenent (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

3. Leonardus Josephus Wilhelmus Sassen - volgt tabel E VIIIq -, geb. 's-Hertogenbosch 14 mei 1852, wijnhandelaar te Amsterdam, overl. aldaar 9 aug. 1909,
tr. Utrecht 17 april 1883 Jacoba Johanna Maria Josephina Heijmans, geb. Utrecht 29 mei 1850, als weduwe collectrice Staatsloterij te ‘s-Hertogenbosch, overl. aldaar 11 febr. 1926, dr van Hendricus Johannes Engelbartus Heijmans en Johanna Cornelia Anthonia Banens.

4. Cecilia Johanna Wilhelmina Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 20 aug. 1853, overl. Arnhem 7 mei 1884,
tr. 's-Hertogenbosch 10 mei 1880 Dr. Joannes Antonius Laurentius van Santen, geb. ‘s-Hertogenbosch 6 oct. 1835, med. doct., geneesheer te Arnhem, overl. Arnhem 13 april 1916, zn van Dr. Joannes Josephus van Santen en Elisabeth Antonia Vermeer en wedr. van Joanna Jacoba Aengenent.

bidprentje Cecilia Johanna Wilhelmina Sassen

bidprentje Cecilia Johanna Wilhelmina Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Cecilia Johanna Wilhelmina Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Dr. Joannes Antonius Laurentius van Santen

bidprentje Dr. Joannes Antonius Laurentius van Santen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Dr. Joannes Antonius Laurentius van Santen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

5. Albertus Maria Leonardus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 4 juli 1855, directeur van de Gemeentelijke Waterleiding te 's-Hertogenbosch, overl. aldaar 26 oct. 1903,
tr. Amterdam 25 nov. 1902 Gezina Elisabeth Averes, geb. Amsterdam 2 jan. 1870, overl. Naarden 15 oct. 1962, dr van Hendrik Averes en Johanna Elizabeth Blink.

bidprentjes Albertus Maria Leonardus Sassen

 bidprentje Albertus Maria Leonardus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Albertus Maria Leonardus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Albertus Maria Leonardus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Albertus Maria Leonardus Sassen (portretfoto)

- - - - - O - - - - -

6. Anna Josephina Johanna Maria Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 19 april 1858, overl. Zevenaar 27 oct. 1937,
tr. 's-Hertogenbosch Dr. Henri Joseph Germain Mathieu Heijmans, geb. Utrecht 1 maart 1861, arts te Wehl, overl. Didam 19 febr. 1927, zn. van Hendricus Johannes Engelbartus Heijmans en Johanna Cornelia Anthonia Banens.

bidprentje Anna Josephina Johanna Maria Sassen

bidprentje Anna Josephina Johanna Maria Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Josephina Johanna Maria Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Dr. Henri Joseph Germain Mathieu Heijmans

bidprentje Dr. Henri Joseph Germain Mathieu Heijmans (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Dr. Henri Joseph Germain Mathieu Heijmans (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel E VIIj Mr Jacobus Nicolaas Godefridus 1823-1895 ▬►
Powered by Website Baker