◄▬ Tabel A III Nicolaas ±1653->1729 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tF IVb. Reinerus Silvester Sassen, 1711 - 1788 x Johanna Kalten

Tabel A
III. Nicolaas Sassen
, geb. vóór maart 1653, (in 1701 en 1702 vermeld als) schepen der Vrije Heerlijckheijt Elsloo, overl. ná 1729 (laatst bekende akte),
tr. Elsloo 25 nov. 1691 Elisabeth Coninx, begr. Elsloo 10 sept. 1740.

Kinderen:
1. Ida 2. Joannes 3. Margarita 4. Hubertus 5. Hubertus
6. Nicolaas Josephus 7. Margaretha 8. Maria Catharina 9. Jacobus tA IVa 10. Hubertus
11. Reinerus Silvester tF IVb 12. Joanna Maria Elisabeth      

Uit dit huwelijk:

1. Ida Sassen, geb. en ged. Elsloo 29 sept. 1692, doopgetuigen: Wilhelmus Paulussen en Margarita Sassen, overl.  Elsloo 22 febr. 1754, zie haar GENI-profiel,
tr. Joannes Hendrix, geb. 21 febr. 1694, zie zijn GENI-profiel.

2. Joannes Sassen, geb. Elsloo 19 jan. 1697, ged. Elsloo 20 jan. 1697, doopgetuigen: Joannes Boijen en Maria Creeften.

3. Margarita Sassen, ged. Elsloo 2 juni 1698, overl. vóór 1703.

4. Hubertus Sassen, geb. Elsloo 4 aug. 1699 en ged. aldaar 5 augustus d.o.v., doopgetuigen: Egidius Vandewijer Senior voor Hubertus Sassen en Ida Boers, echtgenote van Johannes Beijen, overl. vóór 10 mei 1701.

5. Hubertus Sassen, geb. en ged. Elsloo 10 mei 1701, doopgetuige : Gasparus Labeen de Lambermont, schepen van Elsloo en Maria Catharina Coenen, overl. 21 sept. 1707.

6. Nicolaas Josephus Sassen, geb. en ged. Elsloo 23 juli 1702.

7. Margaretha Sassen, geb. Elsloo 25 nov. 1703, ged. Elsloo 26 nov. 1703.

8. Maria Catharina Sassen, geb. en ged. Elsloo 30 sept. 1705, overl. aldaar 14 aug. 1791
(aan de notitie van haar overlijden was toegevoegd: ‘coelebs vetuta’ = ongehuwde oude dame).

9. Jacobus Sassen - volgt tabel A IVa -, geb. Elsloo 4 januari 1707, ged. Elsloo 5 januari 1707, is in 1731 als dragonder in het leger van de luit.generaal Baron van Duportal in het regiment van de overste Heylman naar ‘s-Hertogenbosch gekomen en heeft zich daar blijvend gevestigd; geassocieerde in de wagenposterij van 's-Hertogenbosch op Maastricht, (22 sept. 1763) poirter van 's-Hertogenbosch, exploiteerde het logement en uitspanning der postwagens ‘Oud-Keizershof’ aan de Postelstraat, dreef een omvangrijke graanhandel en exploiteerde graanmolens; begr. ‘s-Hertogenbosch 11 dec. 1773,
tr. 1e 's-Hertogenbosch 10 sept. 1733 Anna Maria van Aelst, ged. Boxtel 20 jan. 1705, begr. ‘s-Hertogenbosch 5 maart 1745, dr van Josephus van Aelst en Willemina van Stratum;
tr. 2e 's-Hertogenbosch 7 nov. 1745 Maria Joanna Hermans, ged. Boxmeer 18 nov. 1717, begr. 's-Hertogenbosch 21 oct. 1797, dr van Theodorus Hermans en Joanna Jansen.

10. Hubertus Sassen, geb. en ged. Elsloo 18 oct. 1709.

11. Reinerus Silvester Sassen -volgt tabel F IVb -, geb. Elsloo 30 dec. 1711, ged. Elsloo 31 dec. 1711, doopgetuigen: Caspar Nelissen pro Domino Reinier Beaumont en Ida Sassen, begr. Elsloo 15 maart 1788,
tr. Joanna Kalten, overl. Elsloo 22 oct. 1770.

12. Joanna Maria Elisabeth Sassen, geb. en ged. Elsloo 13 jan. 1714, doopgetuigen: Nicolaus Deurlinx en Barbara Sassen pro Joanna Sijbilla Baggen.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel A III Nicolaas <1653->1729 ▬►
Powered by Website Baker