◄▬ Tabel F IVb Reinerus Silvester 1711-1788 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tF IVb. Reinerus Silvester Sassen, 1711 - 1788 x Johanna Kalten
tF Vc. Nicolaas Sassen, 1742 - 1780 x Elisabeth Clingh
tF Vd. Petrus Sassen, 1749 - 1801 x Margarita Gijsen
tF Ve. Jacobus Sassen, 1752 - 1794 x Anna Catharina Fredrix

Tabel F 
IVb. Reinerus Silvester Sassen, geb. Elsloo 30 dec. 1711 en ged. aldaar 31 dec. d.o.v., begr. Elsloo 15 maart 1788,
tr. Johanna Kalten, overl. Elsloo 22 dec. 1770.

Kinderen:      
1. Maria Ida 2. Nicolaas tF Vc 3. Josephus 4. Henricus Andreas
5. Gerardus 6. Petrus tF Vd 7. Jacobus tF Ve 8. Odilia

Bij zijn doop traden als getuigen op: Caspar Nelissen pro Domino Reinerus Beaumont en zijn tante Ida Sassen. Als hommage aan genoemde peter werd hem de voornaam Reinerus gegeven, een voornaam, die generaties lang bewaard is gebleven. De voornaam Silvester herinnert aan de dag van zijn doop: Silvesterdag.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Ida Sassen, ged. Elsloo 12 juli 1739.

2. Nicolaas Sassen - volgt tabel F Vc -, ged. Elsloo 17 juni 1742, vóór 1770 vandaar vertrokken naar Rotterdam, wijnkopersknecht, overl. aldaar 8 febr. 1780,
tr. Rotterdam 15 oct. 1770 Elisabeth Clingh, geb. Rotterdam en aldaar overl. 25 april 1791, dr van Jacobus Clingh en Catharina Pets en hertr. Rotterdam 15 nov. 1785 Bernardus Begon ‘ex Bergen op Zoom’, overl. Rotterdam 5 aug. 1795.

3. Josephus Sassen, ged. Elsloo 7 sept. 1744.

4. Henricus Andreas Sassen, ged. Elsloo 30 sept. 1745, begr. aldaar 9 dec. 1745.

5. Gerardus Sassen, ged. Elsloo 21 maart 1747, begr. aldaar 4 aug. 1748.

6. Petrus Sassen - volgt tabel F Vd -, ged. Elsloo 23 jan. 1749, overl. aldaar 26 aug. 1801,
tr. Elsloo 1 oct. 1775 Margarita Gijsen, ged. Elsloo 29 jan. 1750, overl. aldaar 12 jan. 1796, dr van Mathias Gijsen en Mechtildis Creften.

7. Jacobus Sassen - volgt tabel F Ve -, geb. Elsloo 4 febr. 1752, overl. Rotterdam 24 dec. 1794,
tr. Elsloo 29 april 1777 Anna Catharina Fredrix, geb. Elsloo 29 febr. 1748, overl. aldaar 13 maart 1792, dr van Matheus Fredrix en Anna Schoenmaekers.

8. Odilia Sassen, ged. Elsloo 8 dec. 1765.

◄▬ Tabel F IVb Reinerus Silvester 1711-1788 ▬►
Powered by Website Baker