◄▬ Tabel F Ve Jacobus 1752-1794 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tF IVb. Reinerus Silvester Sassen, 1711 - 1788 x Johanna Kalten

Tabel F
Ve. Jacobus Sassen, geb. Elsloo 4 febr. 1752, overl. Rotterdam 24 dec. 1794,
tr. Elsloo 29 april 1777 Anna Catharina Fredrix, geb. Elsloo 29 febr. 1748, overl. aldaar 13 maart 1792, dr van Matheus Fredrix en Anna Schoenmaekers.

Kinderen:      
1. Johanna Maria 2. Joannes Mathias 3. Renerus 4. Jacobus
5. Bernardus 6. Joannes Jacobus 7. Thomas  

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Sassen, geb. Elsloo 29 juli 1777.

2. Joannes Mathias Sassen, geb. Elsloo 7 aug. 1779.

3. Renerus Sassen, geb. Elsloo 24 jan. 1781.

4. Jacobus Sassen, geb. Elsloo 5 juli 1782, overl. aldaar 3 dec. 1782.

5. Bernardus Sassen, geb. Elsloo 21 april 1786, overl. aldaar 21 juni 1787.

6. Joannes Jacobus Sassen, geb. Elsloo 17 nov. 1787, landbouwersknecht, overl. Itteren 14 aug. 1852,
tr. Itteren 28 april 1827 Ursula Gulikers, geb. Itteren 20 okt. 1787, dr van Dionisius Gulikers en Maria Catharina Wouters.
Zie Burgerlijke Stand Itteren huwelijksregister en overlijdensregister,

7. Thomas Sassen, geb. Elsloo 25 juli 1789, arbeider,
tr. Ulestraten 14 sept. 1815 Marie Anne Janssen, geb. Ulestraten ±1784, dr van Jean Janssen en Catharina Cuijpers.
Zie Burgerlijke Stand Ulestraten huwelijksregister.
Uit dit huwelijk:
Maria Anne Sassen, geb. Ulestraten 18 april 1821, overl. Itteren, 18 jan. 1897, 
tr. Itteren 3 aug. 1848 Willem Dolmans, geb. Itteren ±1820, dagloner, zn van Willem Dolmns en Anna Muurmans.
Zie Burgerlijke Stand Ulestraten huwelijksregister en overlijdensregister.

FS: Na het overlljden van zijn vrouw in 1792 is Jacobus met zijn kinderen verhuisd naar Rotterdam, alwaar hij echter op 24 dec. 1794 al is overleden, vijf minderjarige kinderen nalatende. Wat van die kinderen is geworden, is niet bekend: in Rotterdam zijn zij niet meer teruggevonden.

JHS: Joannes Jacobus en Thomas zijn alsnog gevonden.

◄▬ Tabel F Ve Jacobus 1752-1794 ▬►
Powered by Website Baker