◄▬ Tabel C1 VIIIg Ir Ferdinand George Henri Auguste 1846-1902 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tC1 VIIf. Mr. Willem Carel Clemens Sassen, 1817 - 1877 x Eugenie Leonie Augustine Sassen
tC1 VIIIg. Ir. Ferdinand George Henri Auguste Sassen, 1846 - 1902 x Carolina Theodora Constantia Stams
tC2 IXj. Lodewijk Albert Sassen, 1879 - 1954 x Theodora Johanna Alla de Lange

Tabel C1
VIIIg. Ir. Ferdinand George Henri Auguste Sassen, geboren te Maastricht 9 mei 1846, civiel ingenieur, (1872) ingenieur bij de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij te Rotterdam, (1875) ingenieur bij de Genie te Utrecht, (1878) sectie-ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, lid van het College van curatoren van het Gymnasium te Nijmegen, ridder in de orde van het Borstbeeld van de Bevrijder van Venezuela, overl. Breda 11 mei 1902,
tr. Oosterhout N.B. 14 sept. 1875 Carolina Theodora Constantia Stams, geb. Rotterdam 19 maart 1854, overl. Breda 5 juni 1936, dr van Joannes Stams en Joanna Jacoba Noordanus.

Geschrift:
‘Le pont de Moerdijk sur le Hollandsch Diep’, par J.L. Cluijsener, Ingénieur Civil, traduit du Hollandais par Ferd. Sassen, Ingénieur Civil, ancien élève de 1'Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures de Gand, Maart 1872.

Fotoboek Ir. Ferdinand George Henri Auguste Sassen
Kinderen:
1. Ir Johan Rudolph 2. Wilhelmine Caroline Clementine 3. Lodewijk Albert tC2 IXj
4. Mgr.Prof.Dr. Ferdinand Léon Rudolphe    
portretfoto Ir Ferdinand George Henri Auguste Sassen
portretfoto Carolina Theodora Constantia Stams
portretfoto Ir Ferdinand George Henri Auguste Sassen
1 juli 1887: Ferdinand en Caroline met hun kinderen Rudolph, Clementine
en Lodewijk
en Ferdinand jr.
1 juli 1887: Ferdinand en Caroline met hun kinderen Rudolph,
 Clementine en Lodewijk Ferdinand jr.
bidprentje Ir Ferdinand George Henri Auguste Sassen

bidprentje Ir Ferdinand George Henri Auguste Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Ir Ferdinand George Henri Auguste Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentjes Carolina Theodora Constantia Stams

bidprentje Carolina Theodora Constantia Stams (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Carolina Theodora Constantia Stams (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Carolina Theodora Constantia Stams
overlijdensannonce Carolina Theodora Constantia Stams

Uit dit huwelijk:

1. Ir Johan Rudolph Sassen, geb. Utrecht 10 sept. 1876, werktuigkundig ing., directeur N.V. Koninklijke IJzergieterij en Emailleerfabriek Diepenbrock en Reigers te Ulft, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem, voorzitter van de Algemene Vereniging van IJzergieterijen, voorzitter van de Katholieke Vereniging van Werkgevers in de Metaalnijverheid, lid van de Commissie van Toezicht op het Rijksopvoedingsgesticht ‘De Kruisberg’ te Doetinchem, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote van de H. Stoel, overl. Ulft 6 nov. 1946,
tr. Varsseveld 13 oct. 1903 Maria Zenobia Catharina Julia Augusta Vonk de Both, geb. Zevenaar 20 aug. 1877, overl. Nijmegen 3 aug. 1970, dr. van Zeno Johan Gerhard Vonk de Both en Maria Vonk.

portretfoto Ir Johan Rudolph Sassen
portretfoto Maria Zenobia Catharina Julia
Augusta Vonk de Both
portretfoto Ir Johan Rudolph Sassen portretfoto Maria Zenobia Catharina Julia Augusta Vonk de Both
bidprentje  Ir Johan Rudolph Sassen

bidprentje  Ir Johan Rudolph Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje  Ir Johan Rudolph Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Maria Zenobia Catharina Julia Augusta Vonk de Both

- - - - - O - - - - -

bidprentje  Maria Zenobia Catharina Julia Augusta Vonk de Both (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

2. Wilhelmine Caroline Clementine Sassen, geb. Utrecht 20 maart 1878, membre honoraire de 1'Hospitalité de Notre Dame de Lourdes, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice van de H. Stoel, overl. Oudenbosch 10 febr. 1963.

bidprentje Wilhelmine Caroline Clementine Sassen

bidprentje Wilhelmine Caroline Clementine Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Wilhelmine Caroline Clementine Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
Clementine met haar moeder
Clementine met haar moeder

 

3. Lodewijk Albert Sassen - volgt tabel C2 IXj-. geb. 's-Hertogenbosch 10 juni 1879, arts, eerst huisarts te Gendringen, (1915) (eerste katholieke) geneeskundige bij de Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst te 's-Gravenhage, begiftigd met de gouden medaille van de Gemeente 's-Gravenhage, overl. aldaar 17 febr. 1954,
tr. Amersfoort 20 juli 1911 Theodora Johanna Alla de Lange, geb. Zwolle 25 aug. 1882, overl. Leeuwarden 11 jan. 1968, dr van Allert de Lange  en Christina Petronella de Ridder.

 

portret Mgr.Prof.Dr. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen 4. Mgr.Prof.Dr. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen, geb. Nijmegen 13 aug. 1894, priester van het Bisdom Roermond, doctor in de letteren en wijsbegeerte (Université de Fribourg, Zw.), (1919-1929) leraar in de philosophie Seminarie te Rolduc, (1929-1945) hoogleraar Katholieke Universiteit te Nijmegen, (1945-1946) directeur-generaal van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, (1946-1964) hoogleraar Rijksuniversiteit te Leiden en raadadviseur van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, (1930-1971) gecommitteerde bij de eindexamens gymnasia, (1939) lid en (sedert 1947) voorzitter van de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad, (1946) voorzitter Commissie Opleiding en Titel Psychologen, (1946-1960) ondervoorzitter Rijksbeurzencommissie resp. Commissie Rijksstudietoelagen, (1945) lid en onder-voorzitter van de Nationale Unesco-commissie, gedelegeerde naar de Unesco-conferenties te Londen, Parijs, Mexico, Beiruth en Montevideo, (1949) gedelegeerde naar de Ronde Tafel Conferentie, gedelegeerde naar de conferenties van de 1'Association Internationale des Universités te Nice, Istanboul, Parijs, Montreal, Dijon en Mexico, (1946-1972) lid resp. voorzitter van de Commissies ter Uitvoering van de Culturele Accoorden met België, Frankrijk en Luxemburg, (1961-1971) curator van de Koninklijke Militaire Academie te Breda, schrijver van vele -- honderden --wetenschappelijke boeken, brochures en artikelen, (1936) lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, ere-kamerheer van Z.H. de Paus, huisprelaat van Z.H. de Paus, doctor honoris causa de 1'Université Laval te Quebec (Canada), commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, commandeur in de Orde van Leopold II van België, commandeur in de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg, commandeur in het Legioen van Eer van Frankrijk, begiftigd met de gouden penning van de Koninklijke Militaire Academie te Breda en de Boerhaave-penning van de Rijksuniversiteit te Leiden, overl. Lugano (Zw.) 16 sept. 1971.

Herinneringen Mgr. Prof. Dr. F.L.R. Sassen * 13 aug. 1894 † 16 sept. 1971 (uitgetypt)

Herinneringen Mgr. Prof. Dr. F.L.R. Sassen * 13 aug. 1894 † 16 sept. 1971 (origineel manuscript)

Geschriften, ruim 400, w..o.:
‘De theoria cognitionis Plotini cetero ejus systemati comparata’, diss. Fibourg Zw., Sittard 1916;
‘Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant’, Antwerpen 1933, 2e druk Antwerpen 1946;
‘Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen", Antwerpen 1928, 5e druk Hilversum 1966;
‘Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte", Antwerpen 1928, 4e druk Antwerpen 1950;
‘Van Kant tot Bergson; geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw’, 2e uitg. Antwerpen 1952 (le uitgave 1934, get.: ‘Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw’);
‘Wijsbegeerte van onzen tijd’, Antwerpen 1938, 4e druk Antwerpen 1957;
‘Wijsgerig leven in Nederland in de twintigste eeuw’, Amsterdam 1941, 3e druk Amsterdam 1960;
‘De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden’, Lochem 1944, 2e druk Lochem 1948;
‘Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw’, Amsterdam 1959;
‘Wijsgerig denken in de middeleeuwen’, Haarlem 1965;
‘Désiré Joseph Kardinaal Mercier’, 's-Bosch 1926;
‘Optimisme en pessimisme in de Griekse wijsbegeerte’, rede Nijmegen 1929;
‘De organisatie der cultuur’, 's-Hage 1929;
'Siger de Brabant et la doctrine de la double vérité", extrait de la Revue néo-scolastique de philosophie, 1931;
‘De ethiek van Henri Bergson’, Nijmegen 1932;
‘Thomas van Aquino’, 's-Hage 1933;
‘Waarheid en zekerheid’, Hilversum 1934;
‘L'enseignement scolastique à I'abbaye de Rolduc au XIIe siècle", Leuven 1934;
‘Hommage à Monsieur le professeur Maurice Wulf", Leuven 1934;
‘Overheidsgezag en revolutie’, Ver.v.Wijsbegeerte des rechts, 1934;
'De student en zijn vereniging', lezing N.S.C. Carolus Magnus Nijmegen, Nijmegen 1936;
'Nederland's volkskarakter, eigen cultuur en nationale roeping', De Gids 1941 blz. 173 e.v.;
'Tien jaar culturele samenwerking België-Nederland, 1946-1956', mede door L.J. Rogier en J.A. van Houtte, 's-Gravenhage I956;
'Thomas van Aquino', 2e druk 's-Hage 1961;
'Nationalisme en Katholicisme', lezing Nijmegen 1934;
'Het recht tot opstand', Nijmegen 1936;
'De vraag naar het zijn in de eerste eeuwen der scholastiek', Amsterdam 1937;
‘Henricus Renerius, de eerste "Cartesiaansche" hoogleraar te Utrecht', Amsterdam 1941;
'Het oudste wijsgerig onderwijs te Leiden (1575-1619)', Amsterdam 1941;
'De perioden van de middeleeuwsche wijsbegeerte in de Nederlanden', Amsterdam 1944;
'Eenheid en verscheidenheid in het Nederlandsche volk. Een pleidooi voor samenwerking op principieelen grondslag', Nijmegen 1945;
'Katholicisme en wijsgerig denken', rede te Leiden 17 mei 1946, Amsterdam 1946;
'Verslag der Commissie in zake herziening van de bioscoopwet', 's-Hage 1948;
'Pascal', Amsterdam 1948; 'Wijsgerig leven in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een poging tot reconstructie', Amsterdam 1954;
'Jacob Nieuwenhuis (1777-1875) en het Krausianisme in Nederland', Amsterdam 1954;
'De reis van Pierre Gassendi in de Nederlanden (1628-1629)', Amsterdam 1960;
‘Johannes Horthemels, de laatste "Aristotelische" hoogleeraar te Utrecht', Amsterdam 1961;
'De herleving van het criticisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw', Amsterdam1961;
'Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te Breda (1646-1669)', Amsterdam 1962;
'Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1818), Amsterdam 1963; ‘Descartes', 's-Hage 1963;
'De reis van Marin Mersenne in de Nederlanden (1630)', Brussel 1964;
'Johan Lulofs (1711-1768) en de Reformatorische Verlichting in de Nederlanden', Amsterdam 1965; ‘Uitzicht en vooruitzicht van het wetenschappelijk onderwijs', voordracht 20-jarig bestaan Stichting Studiefonds Limburg, Maastricht 1967;
'Benedictus de Spinoza. Kerngedachten', uit het Latijn vertaald en ingeleid, Roermond 1967;
'Promotie in besloten kring ?', Universiteit en hogeschool 1968;
'Het geestelijk klimaat te Leiden ten tijde van Boerhaave (1668-1968)', Leiden 1968;
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810', 's-Bosch 1969;
'Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)', Amsterdam 1970;
‘De Illustre School te Maastricht en haar hoogleraren (1683-1794)', Amsterdam 1972.

Publicaties -- vele, waarvan recent --:
Prof.Dr. C.E.M. Struyker Boudier, ‘Mgr.Prof.Dr. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen,1894-1971, Hoofdstukken over leven en werken van een Nederlandse Katholieke wijsgeer in historisch perspectief.’, Valkhof Pers Nijmegen, 1997.

communieprentje

communieprentje Ferd Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

communieprentje Ferd Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
4 April 1919 - familiefoto daags voor de priesterwijding
De achterzijde van de foto vermeldt:  
4 april 1919
Prof.Dr.Ferdinand Leon Rudolph Sassen - Mevr.Wed.Caroline Theodora Constance Sassen-Stams - Mr.Dr.Emile Edmond Egbert Sassen - Mevr. Eveline Victorine Elise Sassen-de Lannoy - 
Elisabeth Albertine Maria Sassen - Ir Johan Rudof Sassen - Mevr.Maria Sassen-Vonk de Both - Wilhelmina Carolina Clementine Sassen - Dr.Lodewijk Albert Sassen - Dr.Edouard Leon Alphons Dominique Sassen - Maria Bressers
H. Priesterwijding

priesterwijding Ferd Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

priesterwijding Ferd Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

priesterwijding Ferd Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

priesterwijding Ferd Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Mgr.Prof.Dr. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen

bidprentje Mgr.Prof.Dr. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mgr.Prof.Dr. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen (foto)

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel C1 VIIIg Ir Ferdinand George Henri Auguste 1846-1902 ▬►
Powered by Website Baker