◄▬ Tabel C1 VIIIh Mr Dr Edmond Emile Egbert 1852-1929 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tC1 VIIf. Mr. Willem Carel Clemens Sassen, 1817 - 1877 x Eugenie Leonie Augustine Sassen

Tabel C1
VIIIh. Mr. Dr. Edmond Emile Egbert Sassen, geb. Maastricht 4 sept. 1852, doctor in de letteren en wijsbegeerte, doctor in de rechtsgeleerdheid, advocaat te Maastricht, schoolopziener in de Arrondissementen Heerlen en Maastricht, lid van de Raad van de Gemeente Maastricht, voorzitter van de Voogdijraad te Maastricht, ere-kamerheer van Z.H. Paus Leo XIII, ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote van de H. Stoel, commandeur in de Orde van het Borstbeeld van de Bevrijder van Venezuela, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice van de H. Stoel, overl. Wonck (B.) 18 maart 1929,
tr. Lanaeken (B.) Evelina Victorina Elisa de Lannoy, geb. Brugge (B.) 30 juni 1859, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice van de H. Stoel, overl. Brussel (B.) 9 maart 1931, dr van Edouard François Antoine de Lannoy en Evelina Daywaille.

Geschrift :
‘De verdediging van den Zeer Eerwaarden Heer Syben, Pastoor te Maastricht, ter teregtzitting van de Arrondissements-Regtbank te Maastricht van 25 Julij 1878.’, Wintershoven, Edm(ond Petr. Fred.) van en Egbert Sassen, 's-Hertogenbosch, 1878.

Kinderen:
1. Dr. Edouard Léon Alphonse Dominique 2. Joseph Ferdinand Egbert 3. Maria Elisabeth Albertina Sassen O.S.B.
bidprentjes Mr. Dr. Edmond Emile Egbert Sassen

bidprentje Mr. Dr. Edmond Emile Egbert Sassen (tekst - Frans)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Dr. Edmond Emile Egbert Sassen (foto - Frans)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Dr. Edmond Emile Egbert Sassen (tekst - Nederlands)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Dr. Edmond Emile Egbert Sassen (Nederlands)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Evelina Victorina Elisa de Lannoy

bidprentje Evelina Victorina Elisa de Lannoy (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Evelina Victorina Elisa de Lannoy (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1.  Dr. Edouard Léon Alphonse Dominique Sassen, geb. Maastricht 4 aug. 1886, doctor honoris causa in de letteren en wijsbegeerte van de R.K. Universiteit te Angers, secretaris van de gemeente Heer, lid van de Raad van de Gemeente Maastricht, rijksgecommitteerde bij de kweekschoolexamens, ijveraar voor de Heiligdomvaart te Maastricht, publicist op historisch en genealogisch terrein, lid van het Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Limburg, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice van de H. Stoel, overl. Maastricht 20 october 1936, 
 tr. Maastricht 13 aug. 1924 Gabrielle Josephine Françoise Vos, geb. Maastricht 3 juni 1884, overl. aldaar 10 sept. 1963, dr van Franciscus Tossanus Hubertus Vos en Anna Maria Hubertina Margaretha Lahaye.

Geschriften : 
 "De reorganisatie der provincie Limburg.", Maastricht, 1918; 
 ‘Geschiedenis en Genealogie van het geslacht De Montaigne', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 1921; 
 ‘Les Secondes Noces du Feld-Maréchal Comte de Merode Westerloo.’, Brussel, 1922; 
 ‘Maastricht.’, Amsterdam, 1925; 
 ‘Asselt, zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.’, Maastricht, 1928;
 ‘Genealogie der familie Roebroeck.’, Publications Limbourg, 1934.

bidprentje Dr. Edouard Léon Alphonse Dominique Sassen

bidprentje Dr. Edouard Léon Alphonse Dominique Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Dr. Edouard Léon Alphonse Dominique Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Gabrielle Josephine Françoise Vos

bidprentje Gabrielle Josephine Françoise Vos (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Gabrielle Josephine Françoise Vos (portret)

- - - - - O - - - - -

2. Joseph Ferdinand Egbert Sassen, geb. Maastricht 11 juni 1888, overl. aldaar 21 nov. 1894.

Egbert jr.
bidprentjes Joseph Ferdinand Egbert Sassen

bidprentjes Joseph Ferdinand Egbert Sassen (tekst - Frans)

- - - - - O - - - - -

bidprentjes Joseph Ferdinand Egbert Sassen (afbeelding - Frans)

- - - - - O - - - - -

bidprentjes Joseph Ferdinand Egbert Sassen (tekst - NL)

- - - - - O - - - - -

bidprentjes Joseph Ferdinand Egbert Sassen (afbeelding - NL)

- - - - - O - - - - -

3. Maria Elisabeth Albertina Sassen O.S.B., geb. Maastricht 30 april 1891, lerares, journaliste en filmrecensente, (1953) kloosterzuster in de Orde der Benedictinessen met de kloosternaam Zuster Irene, overl. Abdij ‘Maria Mediatrix en H. Wivina’, Hekelgem (B.) 17 april 1978.

communieprentje

communieprentje Els Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

communieprentje Els Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
eeuwige geloften

eeuwige geloften zuster Irene

- - - - - O - - - - -

eeuwige geloften zuster Irene

- - - - - O - - - - -
bidprentje Maria Elisabeth Albertina Sassen O.S.B.

bidprentje Maria Elisabeth Albertina Sassen O.S.B. (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Elisabeth Albertina Sassen O.S.B. (foto)

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel C1 VIIIh Mr Dr Edmond Emile Egbert 1852-1929 ▬►
Powered by Website Baker