◄▬ Tabel D1 VIIIj Mr Antonius Henricus 1842-1912 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tD VIc. Leonardus Antonius Sassen, 1787 - 1862 x Johanna de Kleyn
tD VIIh. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, 1811 - 1876 x Anna Francisca Hengst
tD1 VIIIj. Mr. Antonius Henricus Sassen, 1842 - 1912 x Anna Josephina Mathilda Conrads
tD1 IXk. Mr. Carolus Conradus Josephus Maria Sassen, 1872 - 1948 x Elisabeth Maria Margaretha van Heijst

Tabel D1
VIIIj. Mr. Antonius Henricus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 14 dec. 1842, raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Dijkgraaf van het Waterschap Noord-Oostelijk Noord-Brabant, lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, lid van de Raad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. ‘s-Hertogenbosch 18 sept. 1912,
tr. Rotterdam 17 mei 1870 Anna Josephina Mathilda Conrads, geb. Rotterdam 12 dec. 1851, overl. Breda 13 nov. 1917, dr van Wilhelm Joseph Carl Conrads en Maria Dorothea Constantia Windelincx.

Kinderen:
1. Josephus Franciscus Maria 2. Mr. Carolus Conradus Josephus Maria tD1 IXk 3. Mr. Leonardus Antonius Marie
4. Maria Josephine Antoinette 5. Napoleon Franciscus Carolus Josephus 6. Anna Wynanda Maria Josephina
7. Constantia Maria Ludovica 8. Ludovicus Hubertus 9. Victor Alexander Hubert
portretten Mr. Antonius Henricus Sassen en Anna Josephina Mathilda Conrads
Anton van Welie, doek,
portret Mr. Antonius Henricus Sassen,
 Anton van Welie,
 doek, portret Anna Josephina Mathilda Conrads,
 Anton van Welie,
 doek,
bidprentje Mr. Antonius Henricus Sassen

bidprentje Mr. Antonius Henricus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Antonius Henricus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Anna Josephina Mathilda Conrads

bidprentje Anna Josephina Mathilda Conrads (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Josephina Mathilda Conrads (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Mr. Antonius Henricus Sassen
overlijdensannonce Mr. Antonius Henricus Sassen

Uit dit huwelijk:

1. Josephus Franciscus Maria Sassen, geb. ‘s-Hertogenbosch 6 maart 1871, bankier, lid van de Raad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, overl. Hapert 4 maart 1908.

portret Josephus Franciscus Maria Sassen
Anton van Welie, doek
portret Josephus Franciscus Maria Sassen,
 Anton van Welie,
 doek
bidprentje Josephus Franciscus Maria Sassen

bidprentje Josephus Franciscus Maria Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Josephus Franciscus Maria Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

2. Mr. Carolus Conradus Josephus Maria Sassen - volgt tabel D1 IXk -, geb. ‘s-Hertogenbosch 3 april 1872, Rechter in de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, overl. aldaar 17 febr. 1948,
tr. Gemonde 25 sept. 1906 Elisabeth Maria Margaretha van Heijst, geb. Boxtel 1 juni 1884, overl. Boxtel 10 dec. 1974, dr van Josephus Laurentius Gosewinus van Heijst en Clemence Elise Sophie Julie Schultze.

3. Mr. Leonardus Antonius Marie Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 30 aug. 1873, vice-president van het Gerechtshof te 's Gravenhage, overl. aldaar 23 april 1934.

bidprentje Mr. Leonardus Antonius Marie Sassen

bidprentje Mr. Leonardus Antonius Marie Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Leonardus Antonius Marie Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

4. Maria Josephine Antoinette Sassen, geb.'s Hertogenbosch 29 sept 1874, overl. Rosmalen 18 dec. 1939,
tr. le 's-Hertogenbosch 17 mei 1898 Joannes Franciscus Emmanuel Rouppe van der Voort, geb. 's Hertogenbosch 15 juni 1865, industrieel, overl. aldaar 26 juli 1898, zn van Nicolaas Johannes  Rouppe van der Voort en Charlotta Maria Theresia Bonnike;
tr. 2e St.Michielsgestel 25 juni 1903 Mr.Dr. Frans Lodewijk Gerhard Zeno Marie Vonk de Both, geb. Zevenaar 21 maart 1873, burgemeester van Tilburg, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van Oranje-Nassau, begiftigd met de medaille voor vluchtelingenhulp 1914-1918 van België, overl. Ede 16 jan. 1952, zn van Zeno Johan Gerhard Vonk de Both en Maria Vonk (hij hertr. Amsterdam 17 sept. 1940 Maria Petronella Antonia Habeelen, wed. van Jean-Lambert Marie Hardy).

bidprentje Joannes Franciscus Emmanuel Rouppe van der Voort

bidprentje Joannes Franciscus Emmanuel Rouppe van der Voort (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Joannes Franciscus Emmanuel Rouppe van der Voort (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

5. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 15 maart 1876, oogarts, overl. Tilburg 22 maart 1945,
tr. le Utrecht 13 juli 1905 Hendrica Bernardina Maria Keijser, geb. Leiden 14 mei 1874, overl. Tilburg 18 febr. 1928, dr van Waltherus Johannes Keijser en Theresia Wilhelmina Christina Huffmeijer;
tr. 2e Tilburg 23 october 1928 Isabella Maria Caecilia de Jong, geb. Culemborg 5 juni 1898, overl. Tilburg 30 oct. 1992, dr van Popke de Jong en Isabella Helena Maria van den Heuvel.

bidprentje Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen

bidprentje Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Hendrica Bernardina Maria Keijser

bidprentje Hendrica Bernardina Maria Keijser (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Hendrica Bernardina Maria Keijser (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Isabella Maria Caecilia de Jong
overlijdensannonce Isabella Maria Caecilia de Jong

6. Anna Wynanda Maria Josephina Sassen, geb. ‘s-Hertogenbosch 23 april 1877, koorzuster in de Orde van den Allerheiligsten Verlosser, overl. Leuven B. 26 mei 1950.

Professie Anna Wynanda Maria Josephina Sassen

Professie Anna Wynanda Maria Josephina Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

Professie Anna Wynanda Maria Josephina Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Anna Wynanda Maria Josephina Sassen

bidprentje Anna Wynanda Maria Josephina Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Wynanda Maria Josephina Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Anna Wynanda Maria Josephina Sassen
overlijdensannonce Anna Wynanda Maria Josephina Sassen

7. Constantia Maria Ludovica Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 31 aug. 1878, overl. 's-Gravenhage 3 juli 1957,
tr. 's-Gravenhage 27 maart 1928 Abraham Elise Francis Muntz, geb. Rotterdam 13 juni 1866, procuratiehouder Intern. Crediet- en Handelsver. Rotterdam, overl. 's-Gravenhage 3 maart 1945, zn van Mr. Johan Willem Muntz en Anne Elisabeth Francina van Casteel.

8. Ludovicus Hubertus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 31 aug. 1878, candidaat-notaris, overl. Geel (België) 21 oct. 1941.

9. Victor Alexander Hubert Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 4 jan. 1880, overl. Vught 4 mei 1880.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel D1 VIIIj Mr Antonius Henricus 1842-1912 ▬►
Powered by Website Baker