◄▬ Tabel D2 VIIIk Mr Alphonse Marie 1844-1907 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tD VIc. Leonardus Antonius Sassen, 1787 - 1862 x Johanna de Kleyn
tD VIIh. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, 1811 - 1876 x Anna Francisca Hengst
tD2 VIIIk. Mr. Alphonse Marie Sassen, 1844 - 1907 x Anna Wijnanda Catharina Maria Borel
tD2 IXm. Alphonse Marie Carel Joseph Antoon Sassen, 1871 - 1938 x Cornelia Josephina Augustina Mutsaers
tD2 IXn. Mr. Charles Louis Hubert, 1873 - 1949 x Gertruda Henrietta Jurgens

Tabel D2
VIIIk. Mr. Alphonse Marie Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 28 aug. 1844, (1865) advocaat te Breda, (1880) schoolopziener in het district Tilburg, (1887) rechter in en vervolgens (1900) president van de Arrondissementsrechtbank te Breda, (1892) lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Breda 20 oct. 1907,
tr. Boxmeer 10 mei 1870 Anna Wijnanda Catharina Maria Borel, geb. Amsterdam 1 febr. 1839, overl. Ginneken 1 febr. 1928, dr van Christiaan Borel en Lamberta Johanna van Soest en wed. van Jhr. Willem de Grez, overl. Breda 18 juli 1868.

Kinderen:
1. Alphonse Marie Carel Joseph Antoon tD2 IXm 2. Mr. Charles Louis Hubert tD2 IXn

Geschrift:
‘Open brief aan den Hoogleeraar Bon. d'Aulnis de Bourouill, gedelegeerde der Nederlandsche regeering ter suikerconferentie’, Breda 1902

bidprentje Mr. Alphonse Marie Sassen

bidprentje Mr. Alphonse Marie Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Alphonse Marie Sassen (ommezijde)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Mr. Alphonse Marie Sassen
overlijdensannonce Mr. Alphonse Marie Sassen
portret Anna Wijnanda Catharina Maria Borel
Anton van Welie, doek
portret Anna Wijnanda Catharina Maria Borel,
 Anton van Welie,
 doek
bidprentje Anna Wijnanda Catharina Maria Borel

bidprentje Anna Wijnanda Catharina Maria Borel (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Wijnanda Catharina Maria Borel (tekst + afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Anna Wijnanda Catharina Maria Borel
overlijdensannonce Anna Wijnanda Catharina Maria Borel

Uit dit huwelijk:

1. Alphonse Marie Carel Joseph Antoon Sassen - volgt tabel D2 IXm -, geb. Breda 2 mei 1871, burgemeester van St.Oedenrode, overl. Dongen 27 dec. 1938,
tr. Tilburg 19 oct. 1897 Cornelia Josephina Augustina Mutsaers, geb. Tilburg 23 febr. 1871, overl. Gilze 9 febr. 1954, dr van Wilhelmus Petrus Adrianus Mutsaers en Maria Francisca Jacoba Smits.

2. Mr. Charles Louis Hubert Sassen - volgt tabel D2 IXn -, Heer van Vlierden, geb. Breda 23 jan. 1873, advocaat, later Griffier van de Raad van Beroep te Breda, overl. Breda 14 nov. 1949,
tr. Oss 20 febr. 1900 Gertruda Henrietta Jurgens, geb. Oss 29 dec. 1873, overl. Breda 12 oct. 1954, dr van Arnoldus Jurgens en Johanna van Woerkom.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel D2 VIIIk Mr Alphonse Marie 1844-1907 ▬►
Powered by Website Baker