◄▬ Tabel G VIe Reinier Sassen Clingh 1772-1813 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tF IVb. Reinerus Silvester Sassen, 1711 - 1788 x Johanna Kalten
tF Vc. Nicolaas Sassen, 1742 - 1780 x Elisabeth Clingh
tG VIe. Reinier Sassen Clingh, 1772 - 1813 x Bernardina Zegelaar
tG VIIk. Jacobus Wilhelmus Sassen Clingh, 1805 - 1849 x Geertruy Maria Haak
tG VIIm. Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh, 1808 - 1863 x Maria Theresia Schwibbe

Tabel G 
VIe. Reinier Sassen Clingh, geb. Rotterdam 4 juni 1772, stadsijkmeester, overl. aldaar 23 april 1813,
tr. Rotterdam 3 oct. 1791 Bernardina Zegelaar, geb. Rotterdam 27 april 1774, overl. aldaar 27 jan. 1818, dr van Willem Zegelaar , kuiper en Johanna Bos.

Kinderen:
1. Johanna 2. Nicolaas 3. Elizabeth Maria 4. Alida Maria
5. Adriana Johanna 6. Johanna Wilhelmina 7. Nicolaas Christianus 8. Godefridus Wilhelmus
9. Maria Bernardina 10. Elisabeth Maria 11. Jacobus Wilhelmus tG VIIk 12. Bernardina
13. Regnerus Wilhelmus tG VIIm 14. Hubertus Nicolaas    

Omtrent 1800 is hij de naam Sassen Clingh gaan voeren.
Alleen hij en zijn nakomelingen voeren deze naam.

Mr. F.K.R.C. Sassen:
“De naam ‘Sassen Clingh’ werd oorspronkelijk in Rotterdam en vervolgens elders steeds in twee woorden geschreven, wat niet wegneemt dat men van den beginne af bij tijd en wijle daarmede enige moeite heeft gehad: op 5 juni 1806 werd te Rotterdam R.K. gedoopt Bernardina Sassenclingh als dochter van Reinier Sassenclingh en Bernardina Zegelaar; ook in de volkstellingregisters van Rotterdam van 1829 werd de geslachtsnaam van Bernardina aldus geschreven.
In de staat van sollicitanten naar de onderwijzersplaats te Casteren, gem. Hoogeloon d.d. 12 juli 1832 wordt Rijnier Willem als ‘Sassenclingh’ geschreven; in de geboorteakten van drie van de twaalf kinderen uit het huwelijk van Petrus Franciscus Aloysius Sassen Clingh en Johanna Adriana van de Kamp te Marum is de geslachtsnaam aaneengeschreven.
Tot verwarring heeft het verbindingsstreepje zeker geleid: op 28 jan. 1872 werd te Eersel geboren Josina Maria Sassen Clingh, dochter van Josephus Regnerus, die de geboorteakte evenwel ondertekende met: J.R. Sassen-Clingh. In de akte van haar huwelijk met Franciscus Josephus Cornelis Aarts op 26 augustus 1902 te Bergeijk worden Josina, haar vader en haar broeder Josephus Wilhelmus Johannes, die als getuige fungeerde, als Sassen-Clingh vermeld, maar bruid en getuige ondertekenden als Sassen Clingh.
Op de bidprentjes van Josephus Reinier en Maria Cornelia Aarts wordt de achternaam afwisselend geschreven als: Sassen Clingh, Sassen-Clingh en Sassenclingh.
In meerdere gezinnen heeft het koppelteken een vaste plaats verkregen.
Zelfs Sassen=Clingh komen wij tegen.
In deze genealogie houd ik het op de schrijfwijze zonder verbindingsteken.”

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Sassen Clingh, geb. Rotterdam 1792, overl. aldaar 6 dec. 1793.

2. Nicolaas Sassen Clingh, ged. Rotterdam 17 dec. 1792, overl. aldaar 20 jan. 1794.

3. Elizabeth Maria Sassen Clingh, ged. Rotterdam 27 nov. 1795, overl. aldaar 2 febr. 1801.

4. Alida Maria Sassen Clingh, ged. Rotterdam 6 mei 1797.
Op 2 dec. 1817 overleed te Rotterdam haar buiten echt geboren kind Johannes Jacobus Sassen Clingh, 5 maanden oud.

5. Adriana Johanna Sassen Clingh
en
6. Johanna Wilhelmina Sassen Clingh, beiden ged. Rotterdam 12 maart 1799 en overl. aldaar 18 maart 1799.

7. Nicolaas Christianus Sassen Clingh, ged. Rotterdam 4 juni 1800, overl. aldaar 5 nov. 1801.

8. Godefridus Wilhelmus Sassen Clingh, ged. en overl. Rotterdam 8 sept. 1802.

9. Maria Bernardina Sassen Clingh, ged. Rotterdam 25 sept. 1803
en
10. Elisabeth Maria Sassen Clingh, eveneens ged. Rotterdam 25 sept. 1803, overl.
aldaar 17 febr. 1806.

11. Jacobus Wilhelmus Sassen Clingh - volgt tabel G VIIk -, ged. Rotterdam 26 juni 1805. verversknecht, overl. aldaar 31 mei 1849,
tr. Rotterdam 4 dec. 1833 Geertruy Maria Haak, geb. Amsterdam 17 jan. 1800, dr van Abraham  Haak en Catharina Berns en wed. van Franciscus van den Broek.

12. Bernardina Sassen Clingh, ged. Rotterdam 5 juni 1806, overl. Casteren 19 dec. 1833.

13. Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh - volgt tabel G VIIm -, geb. Rotterdam 21 mei 1808, onderwijzer, overl. Casteren 18 dec. 1863,
tr. Rotterdam 1 juni 1836 Maria Theresia Schwibbe, geb. Rotterdam 6 sept. 1805, naaister, overl. Eersel 9 jan. 1877, dr van Joseph Schwibbe en Catharina Laumen.

14. Hubertus Nicolaas Sassen Clingh, geb. ‘s-Gravenhage 3 oct. 1810, overl. Rotterdam 1 nov. 1812.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel G VIe Reinier Sassen Clingh 1772-1813 ▬►
Powered by Website Baker