◄▬ Tabel G VIIm Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh 1808-1863 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tF IVb. Reinerus Silvester Sassen, 1711 - 1788 x Johanna Kalten
tF Vc. Nicolaas Sassen, 1742 - 1780 x Elisabeth Clingh
tG VIe. Reinier Sassen Clingh, 1772 - 1813 x Bernardina Zegelaar
tG VIIm. Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh, 1808 - 1863 x Maria Theresia Schwibbe
tG1 VIIIr. Josephus Regnerus Sassen Clingh, 1837 - 1916 x Maria Cornelia Aarts
tG2 VIIIs. Johannes Antonius Sassen Clingh, 1840 - 1922 x Magritha Helena van Beurden
tG2 VIIIt. Petrus Franciscus Sassen Clingh, 1843 - 1911 x 1. Emerentia van Linden  2. Johanna Adriana van de Kamp

Tabel G
VIIm. Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh, geb. Rotterdam 21 mei 1808, onderwijzer, overl. Casteren 18 dec. 1863,
tr. Rotterdam 1 juni 1836 Maria Theresia Schwibbe, geb. Rotterdam 6 sept. 1805, naaister, overl. Eersel 9 jan. 1877, dr van Joseph Schwibbe en Catharina Laumen.

Kinderen:
1. Josephus Regnerus tG1 VIIIr 2. Johannes Antonius tG2 VIIIs 3. Petrus Franciscus Aloysius tG3 VIIIt

In het doopregister van de R.K. Kerk aan de Leeuwenstraat te Rotterdam staat dat aldaar op 6 sept. 1805 is gedoopt Maria Theresia, dochter van Joseph Sweepe en Anna Catharina Louwmans. Het doodregister van Rotterdam vermeldt dat op 26 april 1810 is overleden Joseph Swebbe en op 26 april 1810 Anna Catharina Lomme, vrouw van Jan Zweebe.
In een akte van de notarissen Jongeneel en Dijkmans d.d. 6 mei 1836 verklaren vier getuigen, inwoners van Rotterdam en goed bekend met de familie: “uit liefde tot de waarheid en op de vordering van Maria Th. Schwibbe dat het hen deposanten gebleken is dat in de doop- en doodsregisters van de Roomsch Katholieke gemeente van de Leeuwenstraat ene zeer onnauwkeurige vermelding is gedaan en dat de namen Sweepe , Schwebbe, Swebbe en Jan Zweebe als de naam van de vader van Maria Theresia moet luiden Joseph Schwibbe, die herkomstig was uit Natingen in het hooge Stift Paderborn en dat de namen Louwmans en Lomme als de naamvan haar moeder moet luiden Anna: Catharina Laumen, geboortig uit Limbricht prov. Limburg, welke beide ouders overleden zijn te Rotterdam resp. 26 juli 1811 en 26 april 1810.

bidprentje Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh en Maria Theresia Schwibbe

bidprentje Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Josephus Regnerus Sassen Clingh - volgt tabel G1 VIIIr -, geb. Casteren, gem. Hoogeloon 4 mei 1837, 1858-1862 onderwijzer aan de openbare lagere school te Valkenswaard, 1870-1900 te Eersel, overl. aldaar 24 sept. 1916,
tr. Eersel 28 oct. 1867 Maria Cornelia Aarts, geb. Eersel 8 dec. 1840, overl. aldaar 13 maart 1876, dr van Sebastianus Aarts, leerlooier en Maria Lucia van Best.

2. Johannes Antonius Sassen Clingh - volgt tabel G2 VIIIs -, geb. Casteren 15 sept. 1840, sigarenfabrikant en -winkelier te Driel, 1884 sigarenwinkelier te Maastricht, overl. aldaar 23 nov. 1922,
tr. Driel, thans gemeente Maasdriel, 10 mei 1872 Magritha Helena van Beurden, geb. Driel 15 april 1846, overl. Maastricht 27 mei 1923, dr van Paulus van Beurden en Maria Elizabeth van Eyck.

3. Petrus Franciscus Aloysius Sassen Clingh - volgt tabel G3 VIIIt -, geb. Casteren 18 jan. 1843, sigaren-fabrikant en -winkelier, overl. Maren 6 mei 1911,
tr. 1e Kessel, gem. Alem, Maren en Kessel, 11 mei 1871 Emerentia van Linden, geb. Kessel 23 oct. 1846, overl. Maren 24 febr. 1875, dr van Alexander van Linden en Elisabeth van Os;
tr. 2e Maren 17 mei 1877 Johanna Adriana van Kamp, geb. Maren 14 maart 1859, overl. Maren 28 mei 1928, dr van Henricus van Kamp en Maria Anna van Heeswijk

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel G VIIm Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh 1808-1863 ▬►
Powered by Website Baker