◄▬ Tabel G1 VIIIr Josephus Regnerus Sassen Clingh 1837-1916 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tF IVb. Reinerus Silvester Sassen, 1711 - 1788 x Johanna Kalten
tF Vc. Nicolaas Sassen, 1742 - 1780 x Elisabeth Clingh
tG VIe. Reinier Sassen Clingh, 1772 - 1813 x Bernardina Zegelaar
tG VIIm. Regnerus Wilhelmus Sassen Clingh, 1808 - 1863 x Maria Theresia Schwibbe
tG1 VIIIr. Josephus Regnerus Sassen Clingh, 1837 - 1916 x Maria Cornelia Aarts
tG1 IXw. Josephus Wilhelmus Johannes Sassen Clingh, 1868 – 1930 x Wilhelmina Moonen

Tabel G1
VIIIr. Josephus Regnerus Sassen Clingh, geb. Casteren, gem. Hoogeloon 4 mei 1837, 1858-1862 onderwijzer aan de openbare lagere school te Valkenswaard, 1870-1900 te Eersel, overl. aldaar 24 sept. 1916,
tr. Eersel 28 oct. 1867 Maria Cornelia Aarts, geb. Eersel 8 dec. 1840, overl. aldaar 13 maart 1876, dr van Sebastianus Aarts, leerlooier en Maria Lucia van Best.

Kinderen:
1. Josephus Wilhelmus Johannes tG1 IXw 2. Maria Theresia Lucia 3. Aloysia Hendrica
4. Josina Maria 5. Hendrikus Sebastianus  

Hij hield van 1879 tot 1891 in zijn woonhuis een kostschool, huisvesting biedend aan zes tot zeven jongens in de leeftijd van 11 tot 13 jaar.
Te Eersel richtte hij de St.Paulusbond op, die niet de afschaffing, maar wel de matiging en onthouding na de middag (!) van het gebruik van alcoholhoudende drank beoogde.
Hij had een grote belangstelling voor en kennis van volkskundige en folkloristische gebeurtenissen en correspondeerde in de jaren 1890/’91 over dit onderwerp met de achterkleinzoon van Hubertus Sassen, August Hendrik Sassen (1850-1913), stadsarchivaris en vervolgens notaris te Helmond, zoals blijkt uit zich in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen te ‘s-Bosch bevindende brieven. Uit niets blijkt dat beiden enig vermoeden hadden van de tussen hen bestaande verwantschap.
Hij wordt beschreven als een rijzige, ietwat statige figuur, tot in hoge ouderdom rechtop lopend, steeds gekleed in grijs jacket en wandelend met een wandelstok.

bidprentje Josephus Regnerus Sassen-Clingh

bidprentje Josephus Regnerus Sassen-Clingh (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Josephus Regnerus Sassen-Clingh (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Josephus Regnerus Sassenclingh

bidprentje Josephus Regnerus Sassenclingh (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Josephus Regnerus Sassenclingh (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Maria Cornelia Aarts

bidprentje Maria Cornelia Aarts (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Cornelia Aarts (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Josephus Wilhelmus Johannes Sassen Clingh - volgt tabel G1 IXw -, geb. Borkel en Schaft 17 oct. 1868, eerst leerlooier, dreef na zijn huwelijk een goed beklante boterwinkel en handel in kleding en textiel, hield in zijn stallen een nertsfokkerij, kerkmeester, overl. Eersel 30 sept. 1930,
tr. Eersel 8 febr. 1898 Wilhelmina Moonen, geb. Eersel 6 sept. 1863, overl. Eindhoven 12 jan. 1942, dr van Willibrordus Moonen en Henrica Schellens.

2. Maria Theresia Lucia Sassen Clingh, geb. Borkel en Schaft 17 oct. 1868, overl. Eindhoven 16 mei 1949,
tr. Bergeijk 15 nov. 1898 Adrianus Aloysius Franciscus Maria Willems, geb. Bergeijk 27 oct. 1874, brouwer -- bezat de laatste brouwerij in Bergeijk, genaamd ‘De Roode Leeuw’ --, voorzitter van de boterfabriek 1910-1921, lid van de raad, wethouder en loco-burgemeester van Bergeijk, overl. Eindhoven 2 dec. 1951, zn van Petrus Franciscus Willems en Angelica Maria Bots.

bidprentje Maria Theresia Lucia Sassen Clingh

bidprentje Maria Theresia Lucia Sassen Clingh (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Theresia Lucia Sassen Clingh (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Adrianus Aloysius Franciscus Maria Willems

bidprentje Adrianus Aloysius Franciscus Maria Willems (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Adrianus Aloysius Franciscus Maria Willems (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

3. Aloysia Hendrica Sassen Clingh, geb. Borkel en Schaft 4 maart 1870, overl. Eersel 26 maart 1872.

4. Josina Maria Sassen Clingh, geb. Eersel 28 jan. 1872, overl. Bergeijk 19 jan.1960,
tr. Bergeijk 26 aug. 1902 Franciscus Josephus Cornelis Aarts, geb. Bergeijk 29 juli 1871, hoofd der school aldaar, overl. Bergeijk 29 jan. 1956, zn van Stefanus Willebrordus Aarts en Wilhelmina Boogaarts.

bidprentje Josina Maria Sassen Clingh

bidprentje Josina Maria Sassen Clingh (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Josina Maria Sassen Clingh (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Franciscus Josephus Cornelis Aarts

bidprentje Franciscus Josephus Cornelis Aarts (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Franciscus Josephus Cornelis Aarts (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

5. Hendrikus Sebastianus Sassen Clingh, geb. Eersel 22 nov. 1873, overl. aldaar 15 sept. 1877.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel G1 VIIIr Josephus Regnerus Sassen Clingh 1837-1916 ▬►
Powered by Website Baker