◄▬ Curiosa ▬►

(overgenomen uit de 1e druk)

Aan de genealogie gaan vooraf de afbeeldingen van een tweetal eerste-Communie-prentjes, resp. van JOANNES, die op 21 april 1829 en van G.W., die op 13 april 1830 hun eerste Communie deden in de St. Mathias-kerk te Maastricht;
stellig zijn zij broeder en zuster.

Omdat op het bewijs-briefje van JOANNES vermeld staat dat hij, in 1829 13 jaren oud, gedoopt werd in de St. Servaaskerk (te Maastricht) kon in de doopregisters aldaar de aantekening gevonden worden dat JOANNES JACOBUS FRANCISCUS FERDINANDUS op 29 october 1815 werd gedoopt;
van het meisje G.W. werd aldaar en evenmin in de registers van de St. Mathias-kerk een doopinschrijving gevonden;
van geen van beiden zijn in de registers van Maastricht en de omliggende plaatsen geboorte-inschrijvingen aangetroffen.

Volgens zijn doopinschrijving was JOANNES een zoon van JOANNES JACOBUS en WILHELMINA BONGHUISE, te Utrecht gehuwd, maar in Utrecht is van dit huwelijk geen enkele aanwijzing te vinden.

De relatie met hen beiden is derhalve (nog) niet vastgesteld kunnen worden.

De prentjes worden daarom slechts als curiosa afgebeeld en tevens als bewijs van het feit dat het pad van de genealoog niet over rozen gaat.

Communieprentje Joannes Sassen 1829

Communieprentje Joannes Sassen 1829

- - - - - O - - - - -

Communieprentje Joannes Sassen 1829

- - - - - O - - - - -
Communieprentje GW Sassen 1830

Communieprentje GW Sassen 1830

- - - - - O - - - - -

Communieprentje GW Sassen 1830

- - - - - O - - - - -

PS.
In de computerbestanden van vader werd de nog volgende notitie aangetroffen betreffende het communieprentje van Joannes Sassen:

----- terug naar boven -----

◄▬ Curiosa ▬►
Powered by Website Baker