◄▬ Grafkruis ▬►

(overgenomen uit de 1e druk)

Deel van het grafkruis van (Jan) Jacob Sassen, ïn 1610 te Elsloo overleden.

Het hiervoor afgebeelde grafkruis werd als plavuis aangetroffen op de binnenplaats van het pand Maasberg nr 7 te Elsloo, gelegen tegenover het zgn. "Schippershuis" en naast het kasteel "Den Haam".
Het is vervaardigd van Namense hardsteen, 45 cm hoog en 41 cm breed.
Op de ontbrekende linkerarm van het kruis heeft wellicht de voornaam JAN gestaan; van het woord "stierf" of "sterf" zijn alleen de letters"rf" nog zichtbaar.
Sedert 1965 is het grafkruis in het bezit van samensteller dezes, die het verkreeg van de toenmalige bewoner van genoemd pand, de Heer L.H. Vaessen; deze noemde het grafkruis het oudst bekende grafteken van Elsloo.
Het grafkruis wordt verrreld door Dr.Mr. J. Belonje in zijn "Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg.", Maastricht, 1961 (blz. 60, nr 11).
Het op het grafkruis aangebrachte teken is een zogenaamd huismerk, een persoonlijk kenteken, dat bewijskracht had. Dikwijls vererfde het op de oudste zoon, terwijl de andere familieleden kleine variaties aanbrachten. Soms werd het huismerk als wapenfiguur gebruikt, zoals in het onderhavige geval, waar het bijbehorende veld duidelijk zichtbaar is.
Zonder enige twijfel behoort de in 1610 overledene tot dezelfde familie en wellicht is hij zelfs de stamvader.
Aan de hand van de parochie-registers (doop-, trouw-en begrafenis-boeken) en de gichtenboeken is een aantal gezinsverbanden en -relaties wel samen te stellen, maar het daaruit opstellen van een stamreeks zou op zóveel gissingen berusten, dat het doen aanvangen van de genealogie eerder dan met JAN SASSEN, gehuwd met Ida Creeften, niet verantwoord zou zijn.
 

Literatuur over huismerken :
"De huismerken.", H. Reydon, Naarden, 1943;
"Het raadsel der huismerken.", H.W.J.M. Kits Nieuwenkamp, Amsterdam, 1955.

◄▬ Grafkruis ▬►
Powered by Website Baker