◄▬ Tabel B VIId Prosper Armandus Felix Joseph 1810-1880 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tB VIa. Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 x Johanna Catharina Sobels

Tabel B
VIId. Prosper Armandus Felix Josephus Sassen
, geb. 's-Hertogenbosch 11 oct. 1810, ontvanger der directe belastingen achtereenvolgens te Leeuwarden en Amterdam, officier der Mobiele Schutterij, (1830) vrijwilliger bij het 2e Bataillon Jagers, drager van het Metalen Kruis, overl. Amsterdam 30 maart 1880,
tr. 1e Grave 18 mei 1840 Dorothea Wilhelmina Beukman, geb. Breda 17 mei 1817, overl. Thorn 22 dec. 1849, dr van Lodewijk Anton Beukman en Maria Johanna Reinhardt;
tr. 2e Roermond 3 oct. 1859 Annette Margaretha Roes, geb. Nijmegen 23 mei 1831, overl. Antwerpen 28 sept. 1905, dr van Dr. Gerardus Roes en Clara Emerentiana van de Mortel.

Kinderen:
1. Armand Prosper Theodore 2. Marie Louise Dorothea
3. Prosper Marie Francois August 4. Egberta Maria Ferdinanda Louise Josephine

Publicaties:
‘De staande hond en de vereischten op verschillende jagten’, Utrecht 1841;
‘Proeve eener handleiding t. de in Nederland meest voorkomende jagten m.d. staanden hond.’, ‘s-Bosch, 1843.

bidprentje Prosper Armandus Felix Josephus Sassen

bidprentje Prosper Armandus Felix Josephus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Prosper Armandus Felix Josephus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentjes Annette Margaretha Roes

bidprentje Annette Margaretha Roes (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Annette Margaretha Roes (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

Uit het eerste huwelijk:

1. Armand Prosper Theodore Sassen, geb. Roermond 8 sep. 1844, (1864) surnumerair bij de Registratie en Domeinen, (1867) candidaat-notaris, (1869) M.0. Staatswetenschappen, (1871) M.0.Handelswetenschappen, (1871) leraar staats- en handelswetenschappen H.B.S. te Breda, lid van de Raad van de Gemeente Breda, (1879) gedelegeerde voor Nederland voor: 1. het Congrês international des Américanistes en 2. het Congrês international de géographiecommerciale te Brussel. (1881) eerste directeur van de Rijkspostspaarbank te Amsterdam, (1888) lid van de Raad van de Gemeente Amsterdam, (1892) lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, commandeur in de Orde van Takovo van Servië, officier d'Academie Française, overl. Amsterdam 20 jan. 1909.

Publicaties :
‘Spaarbankzaken. Mededelingen uit binnen- en buitenland. - Het landbouwcrediet en de spaarbanken -.’, overdr. uit ‘De Economist’, nov. 1866;
‘Schoolverbond. Een vluchtige blik op het ontwerp-reglement en de aantekeningen van Mr. J.N. van Hall.’, Breda, 1870;
‘Eenige beschouwingen over het Ontwerp van Wet tot regeling van het notaris-ambt, ingediend door de Staatscommissie.’, Breda 1871;
‘Het 25-jarig bestaan der Maatschappij van landbouw, tuinbouw en veeteelt in het arrondissement Breda.’, Breda 1876;
‘Het pruisische grondboekstelsel (Eene belangrijke economische en juridische hervorming).’,Breda 1867;
‘Een tweetal machtige, buitenlandse landbouwverenigingen.’, Znd., 1881;
‘Mémoire sur la caisses d'épargne Postale des Pays-Bas.’, Amsterdam 1883;
‘Rijkspostspaarbank. Statistisch-historisch overzicht betrekkelijk het eerste tienjarig tijdvak van haar bestaan (1 april 1881 - I april 1891)’, Franeker, 1891;
‘Les caisses d"epargne dans nos colonies et nos autres possessions d'outre-mer.’, Franeker,1899;
‘Rijks-Postspaarbank. Eenige belangrijke feiten, grootendeels uitgedrukt in cijfers. 1 April 1881 - 1 April 1907.’, 1907;
‘Spaarbankzaken; mededelingen uit binnen- en buitenland.’, overdr. uit ‘De Economist’, jgn 34 (1885), 35 (1886) en 36 (1887).

overlijdensannoce Armand Prosper Theodore Sassen

2. Marie Louise Dorothea Sassen, geb. Roerrnond 12 juli 1846, overl. Amsterdam 29 dec. 1895,
tr. Amsterdam 3 febr. 1880 Dr. Willem Gleuns, geb. Groningen 27 aug. 1841, phil.nat. doct., leraar M.0. Cosmografie, overl. Santpoort 31 dec. 1906, zn van Dr. Willem Gleuns en Johanna Catharina Eckringa.

Uit het tweede huwelijk:

3. Prosper Marie François August Sassen, geb. Roermond 4 juli 1860, makelaar in tabak, ridder in de Orde van de Kroon van België, begiftigd met Décoration Spéciale Agrico le de lre classe, ridder in de Militaire Orde van Saint-Cathérine du Mont-Sinaï, lid van de Societas Princeps a Petro - Advocati di San Pietro, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Berchem (Antwerpen) 17 dec. 1932,
tr. le Antwerpen 14 jan. 1890 (huwelijk nietig verklaard Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel 1902) Pauline Dorotée Lohrmann, geb. Göppingen (Wurrtenberg) 3 mei 1860, dr van Jacob Lohrmann en Margarethe Zuckschwerdt en niet-gescheiden echtg. van George Eull (te New York);
tr. 2e Antwerpen 21 febr. 1903 Maria Ludovica Philippina van den Eynde, geb. Antwerpen 12 febr. 1857, overl. Antwerpen 21 nov. 1938, dr van Petrus Josephus van den Eynde en Maria Carolina Gevaerts en wed. van Leon Gustavus Werbrouck.

Publicatie:
‘Trekhond en dierenbescherming’, Antwerpen 1913;

Omtrent hetgeen leidde tot de nietigverklaring van zijn eerste huwelijk op grond van bigamie schreef hij op :
"Était à Cappellen (chez Anvers) en été de l'année 1891. Ma femme était logée chez des amis à Opwyck chez Bruxelles. J'avais promis certains plans d'une exposition Americaine que je possèdais à un des promoteurs de 1'Exposition d'Anvers.
Je ne parvenais pas à trouver mes papiers, et j'avais cherché cependant partout, excepté dans une malle dont je n'avais pas la clef.
Ma femme étant en voyage, je décidais à faire ouvrir la malle. Je trouvais la dedans non seulement les papiers que je cherchais, mais aussi un paquet de lettres à l'adresse de ma femme de la part de ses parents, et dans une de ces lettres en date du 24 avril 1881 ces braves gens font des compliments à leur beau-fils ‘George etc. etc.’. Cette lettre fit une forte impression sur moi.
Les parents étant mort, il n'y avait pas moyen de les intéroger. Le seul moyen de trouver la signification de cette correspondence, était de faire des recherches en Amérique.
En attendant ma femme retournait, nous quittions la campagne pour retourner en ville (Anvers) no. 1 rue d'Herenthals, et je n'avais rien dit à ma femme. Je voyais qu'elle était extrèmement nerveuse et inquiète. Elle se plaignait de sa santé et prétendait qu'elle ne pouvait plus vivre dans ce climat. Un matin elle me disait dans une forte agitation : "J'ai un paquet de lettres de mes parents, dont on en a distrait une; qui donc s'est introduit dans ma malle ?". Je lui disais que ue c'était moi. Le même jour elle est partie.
Elle n'est pas retournée depuis. C'était à la fin de 1891.
Plus tard je recevais de 1'Amérique son acte de mariage, me confirmant que réellement elle avait épousé le nommé George Eull."

Uit vermelde huwelijksakte blijkt dat Pauline Lohrmann te New York op 20 januari 1881 gehuwd was met George Eull, wonende New York 91 Clinton Street, oud 24 jaar, blond, geboortig van Duitsland, sigarenfabrikant van beroep, zn van John Eull en Barbara Hahn.

overlijdensannonce Prosper Marie François August Sassen

4. Egberta Maria Ferdinanda Louisa Josephine Sassen, geb. Roermond 5 sept. 1865, overl. Amsterdam 29 april 1884.

bidprentje Egberta Maria Ferdinanda Louisa Josephine Sassen

bidprentje Egberta Maria Ferdinanda Louisa Josephine Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Egberta Maria Ferdinanda Louisa Josephine Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Egberta Maria Ferdinanda Louisa Josephine Sassen
overlijdensannonce Egberta Maria Ferdinanda Louisa Josephine Sassen

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel B VIId Prosper Armandus Felix Joseph 1810-1880 ▬►
Powered by Website Baker