◄▬ Tabel B VIIc Jacobus Victor Alexander 1808-1859 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tB VIa. Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 x Johanna Catharina Sobels
tB VIIc. Jacobus Victor Alexander Sassen, 1808 - 1859 x Louize Johanna Cornelia Gijsberta Kluppell
tB1 VIIIb. Jacobus Eduard Sassen, 1838 - 1892 x Hatidja
tB2 VIIIc. Victor Louis Sassen, 1842 – 1873 x NN

Tabel B
VIIc. Jacobus Victor Alexander Sassen
, ged. 's-Hertogenbosch 30 mei 1808, 1 aug. 1837 als 1e luit. van het wapen der Genie en Sappeurs ingescheept aan boord van het schip ‘Hendrica’ bestemd naar de O.I., (10 juni 1851) majoor der genie Kon.Ned. Ind. Leger, 23 juni 1853 gepensioneerd, (28 maart 1832) drager van het Metalen Kruis, drager van het onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandsche dienst als officier, overl. Hees (bij Nijmegen) 24 nov. 1859,
tr. Delft 14 aug. 1835 Louize Johanna Cornelia Gijsberta Kluppell, geb. Delft 3 febr.1819, overl. 's-Gravenhage 8 april 1895, dr. van Johannes Melchior Kluppell en Cornelia Adriana de Ronde.

Kinderen:
1. Alida Louise Johanna 2. Jacobus Eduard tB1 VIIIb 3. Francoise Wilhelmina Louisa 4. Victor Louis tB2 VIIIc
5. Jacqueline Louisa 6. Louisa Augustina 7. Johanna Augustina 8. Georgette Mathilde Leonie
9. Leonie 10. Maria 11. Louisa Joanna Cornelia Gijsberta 12. Johanna Maria

 

Silhouet geknipt door
Ds. Johannes Hoek, 1832.
Collecties:
Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam,
resp. Iconografisch Bureau ,
‘s-Gravenhage.

Silhouet Jacobus Victor Alexander Sassen
bidprentje Jacobus Victor Alexander Sassen

bidprentje Jacobus Victor Alexander Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Jacobus Victor Alexander Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Alida Louise Johanna Sassen, geb. Delft 22 nov. 1836, overl. Deniak (Semarang) 18 juli 1889,
tr. Batavia 22 nov. 1863 Julius Alexander Huguenin, geb. Bergen op Zoom 17 mei 1835, chef van het Grondpeilwezen in Ned. Indië, overl. vóór 1875, zn. van Willem Ulrich Huguenin, kapitein-Ingenieur bij het Corps Mineurs en Maria Frederika Knabiaan.

2. Jacobus Eduard Sassen - volgt tabel B1 VIIIb -, geb. Semarang 20 sept. 1838, adjudant-onderofficier Kon.Ned.Ind.Leger, drager van het Atjeh-kruis, overl. Benda (Tjitjoeroeg) 27 jan. 1892.

3. Françoise Wilhelmina Louisa Sassen, geb. Madioen 16 juli 1840, overl. Salatiga 2 juni 1843.

4. Victor Louis Sassen - volgt tabel B2 VIIIc -, geb. Ambarawa 5 april 1842, overl. Cheribon 2 febr. 1873.

5. Jacqueline Louisa Sassen, geb. Salatiga 21 sept. 1843, overl. aldaar 9 oct. 1843.

6. Louisa Augustina Sassen, geb. Salatiga 1 sept. 1844, overl. aldaar 9 sept. 1844.

7. Johanna Augustina Sassen, geb. Soerabaja 16 mei 1846, overl. ‘s-Gravenhage 6 febr. 1928,
tr. 1877 Frederik Cornelis Adrianus Welsink, geb. 's-Gravenhage 24 april 1849, hoofdinspecteur van politie te Delft, overl. aldaar 4 juli 1908, zn. van Herman Welsink en Gerardina Kluppell.

8. Georgette Mathilde Leonie Sassen, geb. Semarang 14 sept. 1848, overl. aldaar 19 sept. 1848.

9. Leonie Sassen, geb. Maastricht 5 jan. 1850, overl. Rotterdam 7 oct. 1931.

bidprentje Leonie Sassen

bidprentje Leonie Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Leonie Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

10. Maria Sassen, geb. Batavia 27 april 1851, overl. Rotterdam 25 nov. 1927.

11. Louisa Joanna Cornelia Gijsberta Sassen, geb. Ambarawa (Semarang) 13 april 1853, overl. 's-Gravenhage 3 febr. 1915.

12. Johanna Maria Sassen, geb. Venlo 9 september 1857, overl. Parijs (Fr.) 8 nov 1925,
tr. Delft 23 nov. 1881 Ir. Jan Wilke, geb. Modjokerto (Soerabaja) 23 april 1855, civ.ing., ingenieur le kl. der Waterstaat in Ned.Indië, overl. Parijs (Fr.) 15 januari 1945

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel B VIIc Jacobus Victor Alexander 1808-1859 ▬►
Powered by Website Baker