◄▬ Tabel B1 VIIIb Jacobus Eduard 1838-1892 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tB VIa. Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 x Johanna Catharina Sobels
tB VIIc. Jacobus Victor Alexander Sassen, 1808 - 1859 x Louize Johanna Cornelia Gijsberta Kluppell
tB1 VIIIb. Jacobus Eduard Sassen, 1838 - 1892 x 1. Hatidja  2. NN
tB1a IXa. Eduard Theodorus Sassen, 1864 - 1936 x Oepoeng
tB1b-1 IXb. Victor Alexander Sassen, 1866 - 1946 x Johanna Hendrika Nix
tB1c IXc. Jacques Emanuel Sassen, 1868 – 1928 x Phoa, Hai Nio

Tabel B1
VIIIb. Jacobus Eduard Sassen
, geb. Semarang 20 sept. 1838, adjudant-onderofficier Kon.Ned.Ind.Leger, drager van het Atjeh-kruis, overl. Benda (Tjitjoeroeg) 27 jan. 1892.

Kinderen:
1. Eduard Theodorus tB1a IXa 2. Victor Alexander tB1b IXb 3. Jacques Emanuel tB1c IXc -
4. Paulina Leonie 5. Louisa Jacqueline    

‘Ongeveer een kilometer voorbij de grens der residentiën Batavia en de Preanger-Regentschappen,
in de dessa Benda, bevindt zich, als men van Buitenzorg komt, rechts van de weg een landhuis
(eertijds door Jacobus Eduard bewoond);
op het erf is een Graftombe waarop te lezen:
+ / Hier rust / J. E. Sassen / gepd.adjt.ondr.offr v.h. O.I.
Leger / geb. Semarang / 20 september 1838 /
overl. Benda / den 27 Januari / 1892.’
Uit:: Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins (1873-1941),
‘Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java’.

Hij erkende bij Hatidja, geb. van Serang (Bantam):

1. Eduard Theodorus Sassen - volgt tabel B1a IXa -, geb. Bandjermasin 13 april 1864, overl. Benda (Tjitjoeroeg) maart 1936,
tr. Benda (Tjitjoeroeg) 18 oct. 1917 Logina Maria Louise Vanuytganck, geb. Padang 30 april 1879, overl. Djakarta 2 mei 1949, dr. van Jean Baptiste Vanuytganck en Cena.

2. Victor Alexander Sassen - volgt tabel B1b IXb -, geb. Palembang 26 oct. 1866, overl. Cherlbon 28 maart 1946,
tr. Buitenzorg 5 sept. 1900 Johanna Hendrika Nix, geb. Mr.Cornelis 10 sept. 1876, overl. Bandoeng17 mei 1953.

3. Jacques Emanuel Sassen - volgt tabel B1c IXc -, geb. Toboali (Banka) 18 maart 1868, overl. Tjitjoeroeg 31 maart 1928,
tr. Soekaboemi 8 dec. 1926 Phoa, Hai Nio, geb. Kampong Belong, Buitenzorg, 23 sept. 1868, overl. Ewijk 4 sept. 1972.

en bij een Bataviaanse vrouw:

4. Paulina Leonie Sassen, geb. Soekaboemi 1 juli 1878, overl. Gulpen 11 jan. 1952,
tr. 1. Buitenzorg 20 febr. 1895 Carl Stok;
tr. 2. Buitenzorg 18 oct. 1899 Auguste Louis Albert Gleichmann, geb. Anstadt BRD 13 april 1859, sergeant-majoor kapelmeester Kon.Ned.Ind. Leger, overl. Soerabaja 13 nov. 1918.

5. Louisa Jacqueline Sassen, geb. Soekaboemi 5 juni 1881, overl. Bandoeng,
tr. Blitar 27 sept. 1902 David Berkholst, geb. Paroeroean 11 mei 1877, empl. Staats Spoorwegen Ned. Indië, overl. Blitar 24 aug. 1927.

◄▬ Tabel B1 VIIIb Jacobus Eduard 1838-1892 ▬►
Powered by Website Baker