◄▬ Tabel B3 VIIIe Alphons Lodewijk Eduard 1847-1921 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tB VIa. Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 x Johanna Catharina Sobels
tB VIIe. Jan Hendrik Sassen, 1817 - 1892 x Antoinetta Wilhelmina Johanna Sassen
tB3 VIIIe. Alphons Lodewijk Eduard Sassen, 1847 - 1921 x Maria Katharina Hubertina Meuwissen
tB3a IXf. Franciscus Ignatius Hubertus Sassen, 1883 - 1936 x Suzanne Irma Cathérine Sempé

Tabel B3
VIIIe. Alphons Lodewijk Eduard Sassen, geb. Sittard 31 rrei 1847, directeur postkantoor te Dongen, overl. Heijthuijsen 12 jan. 1921,
tr. Heijthuijsen 20 april 1874 Maria Katharina Hubertina Meuwissen, geb. Heerlen 4 jan. 1848, overl. Boskoop 10 jan. 1924, dr van Johannes Meuwissen en Maria Gertrudis Huberta Claessens.

Kinderen:
1. Marie Annette Hubertine 2. Dr. Jan Hendrik Hubert O.P. 3. Marie Eugénie Georgette Hubertine
4. Franciscus Ignatius Hubertus tB3a IXf 5. Hendrikus Josephus Hubertus Willem O.P.  
bidprentje Alphons Lodewijk Eduard Sassen

bidprentje Alphons Lodewijk Eduard Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Alphons Lodewijk Eduard Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Maria Katharina Hubertina Meuwissen

bidprentje Maria Katharina Hubertina Meuwissen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Katharina Hubertina Meuwissen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Marie Annette Hubertine Sassen, geb..Venray 1 april 1875, overl. Maastricht 8 febr. 1951,
tr. Gennep 18 aug. 1896 Vincentius Antonius Hubertus Panhuysen, geb. Tilburg 22 juli 1870, arts, overl. Kerkrade 13 aug. 1918, zn van Michaël Hubertus Panhuysen en Maria Huberdina Stoops.

bidprentje Marie Annette Hubertine Sassen

bidprentje Marie Annette Hubertine Sassen

- - - - - O - - - - -

bidprentje Marie Annette Hubertine Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Vincentius Antonius Hubertus Panhuysen

bidprentje Vincentius Antonius Hubertus Panhuysen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Vincentius Antonius Hubertus Panhuysen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Marie Annette Hubertine Sassen
overlijdensannonce Marie Annette Hubertine Sassen

2. Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P., geb. Venray 1 oct. 1876, phil.doctor, r.k. priester, lid van de Orde der Dominicanen, achtereenvolgens bibliothecaris der Orde te Rome, professor in de kerkgeschiedenis te Zwolle en Utrecht en in de christelijke archeologie te Huissen, overl. (in het klooster aldaar getroffen tijdens een bombardement) Huissen 2 oct. 1944.

Publicaties:
‘Hugo von St. Cher. Seine Tätigkeit als Kardinal. 1244-1263.’, diss. Freiburg i.d. Schweiz, Bonn, 1908;
"Het klooster; cultuur-historische beschouwingen.", Roermond, 1922;
"De rozenkrans." ‘s-Hertogenbosch, 1927;
"De katholieke encyclopaedie." (hoofdredacteur), Amsterdam, 1933- ;
"De blijde boodschap van den tijd. Geschied-philosophische overwegingen.", Heiloo, 1941;
"De alledaagsche Mis.", Roermond, 1947.

H. Priesterwijding

H. Priesterwijding Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P. (tekst)

- - - - - O - - - - -

H. Priesterwijding Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P. (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

H. Priesterwijding Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P. (tekst)

- - - - - O - - - - -

H. Priesterwijding Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P. (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P.

bidprentje Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P. (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Dr. Jan Hendrik Hubert Sassen O.P. (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

3. Marie Eugénie Georgette Hubertine Sassen, geb. Klundert 4 aug. 1880, overl. Grave 10 maart 1953,
tr. Heijthuijsen 30 mei 1922 Ir. Carolus Philippus Moerlands, geb. Tilburg 25 mei 1874, landbouwkundig ing., achtereenvolgens Rijkstuinbouwconsulent en directeur van de Rjks Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, officier in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Grave 4 sept. 1967, zn van Adriaan Moerlands en Anna Cornelia van Raak en wedr van Maria de Rooy.

bidprentje Marie Eugénie Georgette Hubertine Sassen

bidprentje Marie Eugénie Georgette Hubertine Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Marie Eugénie Georgette Hubertine Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Ir. Carolus Philippus Moerlands

bidprentje Ir. Carolus Philippus Moerlands (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Ir. Carolus Philippus Moerlands (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Ludovicus Alphonsus Joannes Ignatius Moerlands

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
annonces Marie Eugénie Georgette Hubertine Sassen en Ir. Carolus Philippus Moerlands
annonce Marie Eugénie Georgette Hubertine Sassen annonce Ir. Carolus Philippus Moerlands

4. Franciscus Ignatius Hubertus Sassen - volgt tabel B3a IXf -, geb. Dongen 1 oct. 1883, achtereenvolgens adj.directeur van het Telegraaf- en Telefoonkantoor te Amsterdam, hoofd van het Rijkstelefoondistrict te ‘s- Gravenhage en Inspecteur der P.T.T., (1920) gedelegeerde naar de Volkenbondsconferentie te Parijs betr. het Europees Verkeerswezen, (1925) gedelegeerde bij de Internationale Telegraaf- enTelefoonconferentie te Parijs, secretaris van de ‘Alliance Française’ te 's-Gravenhage, oprichter en voorzitter van ‘Les amitiés Catholiques Françaises’, ridder in het Legioen van Eer van Frankrijk, officier d'instruction publique van Frankrijk, overl. 's-Gravenhage 5 mei 1936,
tr. Rueil (Dép. Seine, Fr.) Suzanne Irma Cathérine Sempé, geb. Versailles Fr. 6 sept. 1891, overl. Roosendaal NB. 26 dec. 1974, dr van Bertrand Louis Paul Sempé en Joséphine Berthe Henry

5. Hendrikus Josephus Hubertus Willem Sassen O.P., geb. Dongen 16 maart 1887, r.k. priester, lid van de Orde der Dominicanen, gedurende zes jaar werkzaam in de missie van Trinidad, Curaçao en vervolgens aalmoezenier der Rijkswerkverschaffing, organiseerde na de oorlog de geestelijke zorg onder de Poolse ex-militairen, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Zwolle 29 jan. 1955.

H. Priesterwijding

H. Priesterwijding Hendrikus Josephus Hubertus Willem Sassen O.P. (tekst)

- - - - - O - - - - -

H. Priesterwijding Hendrikus Josephus Hubertus Willem Sassen O.P. (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Hendrikus Josephus Hubertus Willem Sassen O.P.

bidprentje Hendrikus Josephus Hubertus Willem Sassen O.P. (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Hendrikus Josephus Hubertus Willem Sassen O.P. (foto)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Pater Franciscus H.J.H.W. Sassen O.P.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel B3 VIIIe Alphons Lodewijk Eduard 1847-1921 ▬►
Powered by Website Baker