◄▬ Tabel B3b IXg Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus 1884-1962 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tB VIa. Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 x Johanna Catharina Sobels
tB VIIe. Jan Hendrik Sassen, 1817 - 1892 x Antoinetta Wilhelmina Johanna Sassen
tB3 VIIIf. Edouard Pieter Jacob Sassen, 1855 - 1932 x Rosalie Catharina Maria Lammers
tB3b IXg. Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus Sassen, 1884 - 1962 x Johanna Margaretha Maria van Bavel
tB3b Xk. Willem Antonius Maria Sassen, 1918 - 2002 x 1. Paula Maria Fisette  2. Maria Johanna Gerarda van de Voort  3. Elsa Gudula Maria Delbaere
tB3b Xm. Alphons Cornelis Eduard Marie Sassen, 1926 - 2008 x 1. Anna Maria Otero-Felgueroso  2. Antonia Christine Betzner gen. von Blanck  3. Ana Esmeralda Chalèn Lasso

Tabel B3b
IXg. Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus Sassen, geb. Ubbergen 10 juli 1884, importeur van olie, lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, wethouder van Geertruidenberg, lid van de Kamer van Koophandel voor de Langstraat, sociaal adviseur van de Bossche Diocesane Molenaarsbond ‘St.Victor’, (tijdens de Duitse bezetting in 1943 benoemd) burgemeester van Veghel, overl. Bad Wiessee Dld. 27 jan. 1962,
tr. Geertruidenberg 6 sept. 1910 Johanna Margaretha Maria van Bavel, geb. Geertruidenberg 4 april 1884, overl. München Dld. 28 april 1959, dr van Jacobus van Bavel en Catharina Nuijten.

Geschrift:
‘Onze katholieke gemeenschapsgedachte.’, rede in de vergadering van de Bosschen Diocesanen Bond van molenaars en graanhandelaren "St. Victor", Asten, 1930.

Kinderen:
1. Antoinette Marie Catharine Rosalie 2. Maria Johanna Jacqueline 3. Georgette Johanna Maria
4. Georgette Jacoba Cornelia Maria 5. Willem Antonius Maria tB3b Xk 6. Johanna Gertrudis Maria
7. Francisca Josepha Maria 8. Jacqueline Rosalie Marie 9. Alphons Cornelis Eduard tB3b Xm
bidprentje en foto Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus Sassen

- - - - - O - - - - -

bidprentje Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus Sassen (foto)

- - - - - O - - - - -
bidprentje en foto Johanna Margaretha Maria van Bavel

bidprentje Johanna Margaretha Maria van Bavel (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Johanna Margaretha Maria van Bavel (foto)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonces Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus Sassen
en Johanna Margaretha Maria van Bavel
overlijdensannonce Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus Sassen overlijdensannonce Johanna Margaretha Maria van Bavel

Uit dit huwelijk:

1 . Antoinette Marie Catharine Rosalie Sassen, geb. Raamsdonk 3 juni 1911, overl. aldaar 9 sept. 1916.

bidprentje Antoinette Marie Catharine Rosalie Sassen

bidprentje Antoinette Marie Catharine Rosalie Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Antoinette Marie Catharine Rosalie Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

2 . Maria Johanna Jacqueline Sassen, geb. Raamsdonk 1 dec. 1912, exploitante plantages, overl. Quito (Ecuador) 27 sept. 1996,
tr. Quito (Ecuador) 17 mei 1951 Ir. Rudolf Burk, geb. Ulm (Dld) 12 juni 1912, chem. ingenieur, overl. Quito (Ecuador) 17 mei 1951, zn van Dr. Hans Walther Burk en Hanna Linnekogel.

grafsteen Maria Johanna Jacqueline Sassen
grafsteen Maria Johanna Jacqueline Sassen

3 . Georgette Johanna Maria Sassen, geb. Raamsdonk 7 febr. 1915, overl. Raamsdonk 18 mei 1916

4 . Georgette Jacoba Cornelia Maria Sassen, geb. Raamsdonk 24 aug. 1916,
tr. le Parijs (Fr.) 6 maart 1946 (door echtsch. ontbonden) Paul Marcel Servant, geb. Parijs (Fr.) 23 sept. 1923;
tr. 2e 's-Hertogenbosch 16 april 1973 Mr. Lodewijk Joseph Philippe Marie Peeters, geb. Weert 7 nov. 1905, oud-advocaat en procureur te Eindhoven, (tijdens de Duitse bezetting benoemd) burgemeester van Maastricht, zn van Joannes Josephus Antonius Gisbertus Peeters en Louisa Maria Josephina Delwaide.

Geschriften:
Georgette Sassen: ‘Poncho's, zhanza's en bananen.’, Amsterdam, Uitgeverij De Bezige Bij, 1959;
Lodewijk Peeters: ‘Een kind voor een paard.’. Brecht - Antwerpen, Uitgeverij De Roerdomp, 1975.

Van haar en Mr. Lodewijk Peeters vnd:
Rogier Jan Willem Lodewijk Coenraad Sassen, geb. Quito (Ecuador) 2 dec.1951, overl. (door een ongeval) Barcelona (Sp.) 16 febr. 1971

Ter dierbare herinnering aan
Rogier Jan Willem Lodewijk Coenraad
Peeters Sassen
Foto Rogier Jan Willem Lodewijk Coenraad Peeters Sassen
geb. Quito Ec. 2 december 1951
overl. Barcelona Sp. 16 februari 1971
The loved One, The Funny One
The Thinker.
When there’s a political rap, he’s there too.
Might come back to school next year -
Might do Europe with his car -
Might do South America with his bike -
? Quien sabe con Rogier ?

Jaarboek ‘68-’69 American High School, Barcelona

5 . Willem Antonius Maria Sassen - volgt tabel B3b Xk -, geb. Geertruidenberg 16 april 1918, oorlogsverslaggever, journalist, (oct. 1944) hoofdredacteur De Courant Nieuws van de Dag, manager,
tr. le Maastricht 27 sept. 1940 (echtsch. Arr.Rb. Maastricht 9 jan. 1947) Paula Maria Fisette, geb. Maastricht 19 jan. 1920, dr van Nicolaus Paulus Hubertus Fisette en Maria Philomena Richelle;
tr. 2e Dublin (Ierland) 19 jan. 1946 (echtsch. Juzgade Cerritos, Mexico, 5 febr. 1973) Maria Johanna Gerarda van de Voort, geb. Heerlen 25 aug. 1922, dr van Ir. Henri Johan Victor van de Voort en Guillemine Claire Editha Josephine Kamps;
tr. 3e Asuncion (Paraguay) 30 maart 1971 Elsa Gudula Maria Delbaere, geb. Antwerpen (B.) 28 april 1944, dr van André Cyriel Albrecht Delbaere en Gerardine van Wingerden.

6 . Johanna Gertrudis Maria Sassen, geb. Geertruidenberg 8 maart 1920,
tr. Lübeck (Dld) 6 sept. 1945 Alfred Herkel Kruschel, geb. Pinne (Posen) 24 febr.1918, musicus, zn van Reinhold Ernst Kruschel en Anna Carolina Bernan.

7 . Francisca Josepha Maria Sassen, geb. Geertruidenberg 22 aug. 1921, overl. München 17 nov. 1995,
tr. le Enschede 15 dec. 1944 Helmut Karl Ernst Weidenbach, geb. Dortmund (Dld) 22 dec. 1917, Hauptmann, gesneuveld Oderbrückenkopf (Harz, Dld) 16 april 1945, zn van Ir Paul Weidenbach en Else Cservado;
tr. 2e Guttenburg (Beieren Dld) oct. 1957 Maximilian Ludwig Nikolaus Graf von Taufkirchen, geb. Heidelberg (Dld) 21 febr. 1918, Hauptmann a.D., zn van Maximilian Sigmund Ludwig Graf von Taufkirchen en Johanna Müller.

bidprentje Francisca Josepha Maria Sassen

bidprentje Francisca Josepha Maria Sassen (tekst + foto)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Francisca Josepha Maria Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Francisca Josepha Maria Sassen
overlijdensannonce Francisca Josepha Maria Sassen

8 . Jacqueline Rosalie Marie Sassen, geb. Geertruidenberg 20 april 1923, overl. aldaar 4 mei 1925.

bidprentje Jacqueline Rosalie Marie Sassen

bidprentje Jacqueline Rosalie Marie Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Jacqueline Rosalie Marie Sassen (foto)

- - - - - O - - - - -

9 . Alphons Cornelis Eduard Sassen - volgt tabel B3b Xm -, geb. Geertruidenberg 28 dec. 1926, industrieel, dir.-eigenaar chemische fabriek Sigma Delta S.A. te Quito (Ecuador), Capitan Assessor-Instructor de la Policie Nacional del Ecuador-Grupo de Elite,
tr. le Quito (Ecuador) (echtsch. 10 dec. 1969) Anna Maria Otero-Felgueroso, geb. Pola de Laviana (Asturië, Sp.) 15 juli 1922, dr van Agapito Otero Felgueroso en Rosario Felguero;
tr. 2e Barcelona (Sp.) 10 jan. 1973 (echtsch. 12 aug. 1983) Antonia Christine Betzner gen. von Blanck, geb. Saarbrücken (Dld) 13 april 1952, dr van Anton en Helene Strempel;
tr. 3e Quito (Ecuador) 11 aug. 1984 Ana Esmeralda Chalèn Lasso, geb. Quito 15 juli 1957.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel B3b IXg Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus 1884-1962 ▬►
Powered by Website Baker