◄▬ Tabel B2 IXd Louis Pierre 1870-1912 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tB VIa. Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 x Johanna Catharina Sobels
tB VIIc. Jacobus Victor Alexander Sassen, 1808 - 1859 x Louize Johanna Cornelia Gijsberta Kluppell
tB2 VIIIc. Victor Louis Sassen, 1842 – 1873 x NN
tB2 IXd. Louis Pierre Sassen, 1870 – 1912 x Dorien Coert
tB2 Xg. Louis Eduard Sassen, 1898 – 1978 x Philippine Ernestine Edwards van Muijen
tB2 Xh. Pierre Armand Sassen, 1907 – 1976 x Endah

Tabel B2
IXd. Louis Pierre Sassen
, geb. Semarang 5 mei 1870, werktuigkundige Staats Spoorwegen Ned.Indië, overl. Madioen 3 nov. 1912,
tr. Soerabaja 28 aug. 1897 Dorien Coert, geb. Soerabaja 10 sept. 1878, overl. aldaar 8 april 1958, dr van Charles Arthur Coert en Maria Lapré.

Kinderen:
1. Louis Eduard tB2 Xg 2. Victor Theodorus 3. Theodorine 4. Theodora 5. Pierre Armand tB2 Xh
bidprentje Dorien Coert

bidprentje Dorien Coert (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Dorien Coert (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit dit huwelijk:

1. Louis Eduard Sassen - volgt tabel B2 Xg -, geb. Soerabaja 23 oct. 1898, werktuigkundige Staats Spoorwegen Ned.Indië, overl. Delft 14 juni 1978,
tr. Soerabaja 4 sept. 1926 Philippine Ernestine Edwarda van Muijen, geb. Padang 3 dec. 1898, overl.Zoetermeer 27 dec. 1983, dr van Johan Eduard van Muijen en Cornelia Carolina van Loon.

2. Victor Theodorus Sassen, geb. Soerabaja 8 nov. 1901, overl. aldaar 23 maart 1902.

3. Theodorine Sassen, geb. Soerabaja 9 febr. 1903, overl. ‘s-Gravenhage 14 jan. 1982,
tr. Soerabaja 4 oct. 1923 Willem Johan Knuppel, geb. Soerabaja 31 juli 1900, zakenman, overl. 's-Hertogenbosch 12 febr. 1968, niet erkende zn van Wilhelmina Knuppel.

overlijdensannonce Theodorine Sassen

bidprentje Willem Johan Knuppel

bidprentje Willem Johan Knuppel (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Willem Johan Knuppel (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

4. Theodora Sassen, geb. Soerabaja 30 rnaart 1905, pianolerares, overl. Groningen 10 april 1963.

bidprentje Theodora Sassen

bidprentje Theodora Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Theodora Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

5. Pierre Armand Sassen - volgt tabel B2 Xh -,geb. Madioen 25 jan. 1907, hoofdopzichter-machinist der Staats-Spoorwegen in Ned.Indië, overl. Marum (Gr.) 14 jan. 1976,
tr. Marie Elisabeth Klier, geb. Modjokerto 1899, overl. Djatinegara 23 mei 1950.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel B2 IXd Louis Pierre 1870-1912 ▬►
Powered by Website Baker