◄▬ Sassen Clingh - Het Wapen ▬►

HET WAPEN

(overgenomen uit 'Genealogie Sassen > Sassen Clingh', mr. F.K.R.C. Sassen, mei 1991)

De oudst bekende afbeelding is die bij het schaduwportretje van Jacobus Sassen, ged. Elsloo 5 januari 1707, begr. 's-Hertogenbosch 11 december 1773, die op 22 september 1763 poorter van 's—Hertogenbosch werd ( eigendom van Mr. E.M.J.A. Sassen te Brussel ). Hij was een oudere broeder van Reinerus Silvester, ged. Elsloo 30 december 1711, de stamvader van de tak, die Sassen Clingh zou gaan heten.

In het Stam- en Wapenboek van Vorsterman van Oijen is het wapen weergegeven, zoals het door de kleinzoon van eerstgenoemde Mr. Jan Hendrik Sassen (1785-1830) als student te Leiden reeds werd gebruikt
( diens cachet met dit wapen is eigendom van schrijver ).

Het werd bij diens opname in 1808 in de Illustre Broederschap van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch in het wapenboek dier vereniging geregistreerd. Zonder schildhouders komt het voor in de naamlijst en wapenkaart van de leden van de regering van 's-Hertogenbosch.

Het wapen van de Gemeente 's-Hertogenbosch, dat twee met een knots gewapende wildemannen als schildhouders heeft en dat van de Provincie Noord-Brabant, dat een klimmende leeuw bevat, hebben stellig tot de keuze der schildhouders geleid.

 

Een zilveren klimmende bok op een veld van rood;
het schild gedekt door een gekroonde helm, waarop de bok, uitkomend;
dekkleden : zilver en rood;
schildhouders : rechts een wildeman met een knots gewapend;
links een klimmende leeuw.


(Uit : Vorsterman van Oijen)

----- terug naar boven -----

◄▬ Sassen Clingh - Het Wapen ▬►
Powered by Website Baker