◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie IV ▬►

Stamboom generatie IV

(overgenomen uit 'Genealogie Sassen > Sassen Clingh', mr. F.K.R.C. Sassen, mei 1991)

IVa. Jacobus Sassen, ged. Elsloo 5 januari 1707, in 1731 als bereden militair in het Regiment van de luitenant-generaal Baron van Duportal naar 's-Hertogenbosch gekomen en zich aldaar blijvend gevestigd; geassocieerde in de Wagenposterij van 's-Bosch op Maastricht, poorter van 's-Bosch sedert 22 september 1763, exploiteerde aldaar aan de Postelstraat het logement en uitspanning der postwagens "Oud-Keizershof", dreef voorts een omvangrijke korenhandel en exploiteerde graanmolens, begr. 's-Hertogenbosch 11 december 1773;
tr. 1. 's-Hertogenbosch 10 september 1733 Anna Maria van Aelst, ged. Boxtel 20 januari 1705, begr. 's-Bosch 5 maart 1745, dr van Josephus en Willemina van Stratum;
tr. 2. 's-Hertogenbosch 7 november 1745 Maria Johanna Hermans, ged. Boxmeer 18 november 1717, begr. 's-Bosch 21 october 1797, dr van Theodorus en Joanna Jansen.

Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren; uit het tweede huwelijk werden geboren acht kinderen, w.o. 

7. Hubertus Sassen, volgt Va.

8. Jacobus Sassen, volgt Vb.

 

IVb. Reinerus Silvester Sassen, geb. Elsloo 30 december 1711 en ged. aldaar 31 december d.o.v., begr. Elsloo 15 maart 1787,
tr. Johanna Kalten, overl. Elsloo 22 december 1770.

Bij zijn doop traden als getuigen op: Caspar Nelissen pro Domino Reinerus Beaumont en zijn tante Ida Sassen. Als hommage aan genoemde peter werd hem de voornaam Reinerus gegeven; de voornaam Silvester herinnert aan de dag van zijn doop: St. Silvesterdag.
De voornaam Reinerus is generaties lang bewaard gebleven

Uit dit huwelijk :

1. Maria Ida Sassen, ged. Elsloo 12 ju1i 1739.

2. Nicolaas Sassen, volgt Vc.

3. Josephus Sassen, ged. Elsloo 7 september 17%.

4. Hendricus Andreas Sassen, ged. Elsloo 30 september 1745, begr. aldaar 9 december 1745.

5. Gerardus Sassen, ged. Elsloo 21 maart 1747, begr. aldaar 4 augustus 1748.

6. Petrus Sassen, volgt Vd.

7. Jacobus Sassen, volgt Ve.

8. Odilia Sassen, ged. Elsloo 8 december 1765.
 

◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie IV ▬►
Powered by Website Baker