◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie V ▬►

Stamboom generatie V

(overgenomen uit 'Genealogie Sassen > Sassen Clingh', mr. F.K.R.C. Sassen, mei 1991)
IVa Jacobus Sassen:    
Va. Hubertus Sassen Vb. Jacobus Sassen  
IVb Reinerus Silvester Sassen:    
Vc. Nicolaas Sassen Vd. Petrus Sassen Ve. Jacobus Sassen

 

Va. Hubertus Sassen ( GS tabel A Va), ged. 's-Hertogenbosch 8 augustus 1752, zilversmid, (1807) keurmeester der gouden en zilveren voorwerpen, (1796-1828) ontvanger-generaa1 der Beurzen en andere beneficiën over de Stad en Meijerij van 's-Bosch, overl. aldaar 29 september 1828, tr. aldaar 14 october 1781 Antonia Maria Ruwel, ged. 's-Bosch 29 november 1758, overl. 's-Bosch 2 juli 1810, dr van Leonardus en Henrica Dijkmans.

bidprentje Hubertus Sassen

bidprentje Hubertus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Hubertus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Antonia Maria Ruwel

bidprentje Antonia Maria Ruwel (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Antonia Maria Ruwel (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Vb. Jacobus Sassen ( GS tabel E Vb), ged. 's-Hertogenbosch 20 februari 1754, posthouder der Hollandsche Wagenposterijen te Maastricht, later te 's-Bosch, overl. aldaar 30 september 1808, tr. 's-Bosch 1 mei 1783 Anna Maria Ruwel, geb. 's-Bosch 26 februari 1756, overl. aldaar 3 januari 1833, dr van Leonardus en Henrica Dijkmans.

bidprentje Jacobus Sassen

bidprentje Jacobus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Jacubus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Anna Maria Ruwel

bidprentje Anna Maria Ruwel (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Maria Ruwel (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

 

 

IVb Reinerus Silvester Sassen:

Vc. Nicolaas Sassen, ged. Elsloo 17 juni 1742, voor 1770 vandaar vertrokken naar Rotterdam, wijnkopersknecht aldaar, over1. Rotterdam 8 februari 1780, tr. aldaar 15 october Elisabeth Clingh, geb. Rotterdam en aldaar over1. 25 apri1 1791, dr van Jacobus en Catharina Pits ( hertr. Rotterdam 15 november 1785 Bernardus Begon ‘ex Bergen op Zoom’, overl. Rotterdam 5 augustus 1795).

Uit dit huwelijk :

1. Reinier Sassen / Sassen Clingh, volgt VI (Genealogie Sassen tabel G VIe)

2. Jacobus Sassen, ged. Rotterdam 22 juni 17741, overl. aldaar 23 october 1778.

3. Theodorus Sassen, ged. Rotterdam 30 december 1775.

4. Johanna Catharina Sassen, ged. Rotterdam 28 october 1777, begr. Rotterdam 11 november 1778.

 

Vd. Petrus Sassen, ged. Elsloo 19 februari 1749, overl. aldaar 26 augustus 1801, tr. Elsloo 1 october 1775 Margarita Gijsen, ged. Elsloo 29 januari 1750, over1. aldaar 12 januari 1796, dr van Mathias en Mechtildis Creften.

Uit dit huwelijk :

1. Renerus Sassen, ged. Elsloo 23 januari 1776, over1. ldaar 25 januari 1776.

2. Mathias Sassen, ged. Elsloo 23 maart 1777, over1. aldaar 25 juli 1779
in het kerkregister werd aangetekend : dysenterie )

3. Maria Elisabeth Sassen, ged. Elsloo 30 december 1778, over1. aldaar 18 april 1796.

4. Nicolaas Sassen, ged. Elsloo 6 december 1782, Iandbouwer, over1. aldaar 6 november 1813.

5. Mathias Sassen, ged. Elsloo 20 februari 1783, over1. aldaar 10 april 1804.

6. Maria Mechtildis Sassen, ged. Elsloo 22 december 1785, over1. aldaar 26 juli 1791.

7. Reinerus Sassen, ged. Elsloo 9 juli 1789, landbouwer, over1. Elsloo 10 november 1856, tr. aldaar 4 februari 1823 Joanna Janssen, ged. Katsop 25 ju1i 1766, over1. Elsloo 17 october 1852, dr van Andreas en Mechtildis Schols.

8. Jacobus Sassen, ged. Elsloo 20 september 1793, over1. aldaar 12 februari 1796.

Het huwelijk van Reinerus bleef kinderloos; met diens overlijden is dit gezin uitgestorven.

 

Ve. Jacobus Sassen, geb. Elsloo 4 februari 1752, overl. Rotterdam 24 december 1794, tr. Elsloo 29 april 1777 Anna Catharina Fredrix, geb. Elsloo 29 februari 1748, overl. Elsloo 13 maart 1792, dr van Matheus en Anna Schoenmaekers.

Uit dit huwelijk :

l. Johanna Maria Sassen, geb. Elsloo 29 juli 1777.

2. Joannes Mathias Sassen, geb. Elsloo 7 augustus 1779.

3. Renerus Sassen, geb. Elsloo 24 januari 1781.

4. Jacobus Sassen, geb. Elsloo 5 juli 1782, overl. Elsloo 5 december 1782.

5. Bernardus Sassen, geb. Elsloo 21 april 1786, overl. Elsloo 21 juni 1787.

6. Joannes Jacobus Sassen, geb. Elsloo 17 november 1787.

7. Thomas Sassen, geb. Elsloo 25 juli 1789.

Na het overlljden van zijn vrouw in 1792 is Jacobus met zijn kinderen verhuisd naar Rotterdam, alwaar hij op 24 dec. 1794 reeds is overleden, vijf minderjarige kinderen nalatende.
Wat van die kinderen is geworden, is niet bekend: in Rotterdam zijn zij niet meer teruggevonden.

JHS: Joannes Jacobus en Thomas zijn alsnog gevonden -> GS tabel G Ve

----- terug naar boven -----

◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie V ▬►
Powered by Website Baker